Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Cyfarfod â'r tîm

Cysylltwch â Swyddfa Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar:

Ystafell 104

ILS 2

Prifysgol Abertawe

Campws Singleton

SA2 8PP

@SBU_Research

Cysylltwch â'r Tîm Cyflenwi Ymchwil ar:

  • 01792 957589
  • Estyniad mewnol: 39589

Cysylltwch â'r Sefydliad Canser

  • 01792 285547
  • Estyniad mewnol: 36831

Cysylltwch â'r Cyd-gyfleuster Ymchwil Glinigol ar:

  • 01792 530819

Cysylltwch ag aelodau o'r tîm ymchwil a datblygu: