Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil fasnachol

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe enw rhagorol ers amser maith am gynnal ymchwil fasnachol. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn darparu nifer o wasanaethau, ac yn gweithio'n agos gyda noddwyr masnachol, i adeiladu portffolio ymchwil amrywiol gan gynnwys:

  • Dolenni uniongyrchol i Brif Ymchwilwyr, sy'n ymdrin â phob maes iechyd a lles sy'n edrych i ehangu ar eu gweithgareddau ymchwil a datblygu trwy'r Bwrdd Iechyd
  • Cyngor a chefnogaeth contractau, gan hwyluso proses adolygu a thrafod effeithlon ar gyfer sefydlu ymchwil newydd
  • Sefydlu a rheoli astudiaethau rhagweithiol o fewn y Bwrdd Iechyd, gan gynnwys, goruchwylio cyflwyno astudiaethau ansawdd uchel

Gall noddwyr masnachol sy'n dymuno gwybod mwy am y gwasanaethau a'r sefydlu a broseswyd yng Nghymru ddod o hyd i wybodaeth ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn darparu nifer o wasanaethau i gefnogi cynnydd ymchwil fasnachol yn y GIG yng Nghymru, gan gynnwys:

  • Cyfeirio Cyffredinol - Gwasanaeth gwybodaeth a chyngor sydd ar gael i gwmnïau sydd am gychwyn neu ehangu ar eu gweithgareddau ymchwil a datblygu yng Nghymru.
  • Cydlynu Dichonoldeb - Mae system ganolog a chydlynol ar waith i hwyluso asesiadau dichonoldeb dibynadwy, gan alluogi adnabod safleoedd newydd yn gyflym ledled Cymru.
  • Cyngor a Chefnogaeth Contractau - Mae cyngor arbenigol ar gael i gydweithwyr yn y GIG a'r diwydiant i gefnogi contract yn effeithlon, a hwyluso sefydlu astudiaethau'n gyflym.
  • Sefydlu a Rheoli Astudiaethau - Mae cefnogaeth ar gael i alluogi sefydlu astudiaethau yn y GIG yn effeithiol ac yn effeithlon a, lle bo angen, i oruchwylio cyflwyno astudiaethau.