Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwil a datblygu

Croeso i Adran Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Mae ymchwil yn helpu i wella iechyd y cyhoedd a gwybodaeth sy'n gwella gofal cleifion, ynghyd â hyrwyddo triniaethau yn y GIG a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Mae'r Adran Ymchwil a Datblygu (Ymchwil a Datblygu) yn cefnogi datblygiad ymchwil o ansawdd uchel o fewn y Bwrdd Iechyd ac yn sicrhau ei fod yn cael ei gynnal a'i reoli i safon wyddonol a moesegol uchel.

Mae'r Adran Ymchwil a Datblygu yn derbyn cyllid gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru i adeiladu gallu a gallu i gefnogi ymchwil o ansawdd uchel ac i gael yr effaith fwyaf.

Gwybodaeth i ymchwilwyr
Gwybodaeth i'r cyhoedd
Ymchwil fasnachol
Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs)
Cyfarfod â'r tîm
Gwybodaeth noddi
Gwybodaeth preifatrwydd
Trwydded Ymchwil yr Awdurdod Meinweoedd Dynol