Neidio i'r prif gynnwy

Llosgiadau a Phlastigau i Blant a Phobl Ifanc

Amdanom ni

Yma yng Nghanolfan Cymru a Llawfeddygaeth Blastig Cymru rydym hefyd yn trin cleifion o'u genedigaeth hyd at 18 oed.

Bydd angen triniaeth a llawfeddygaeth ar gyfer rhai o'n cleifion ar gyfer llosgiadau, tra bydd gan rai ddiffygion geni a phroblemau eraill sy'n gofyn am lawdriniaeth blastig.

Mae pobl ifanc yn cael triniaeth ar Ward Dyfed.

Oherwydd y pandemig COVID-19, efallai y bydd newidiadau i apwyntiadau cleifion allanol. Yng ngoleuni hyn, mae'r llawfeddyg plastig pediatreg ymgynghorol Mr Nicholas Wilson Jones wedi llunio rhywfaint o gyngor cyffredinol ar ddelio â phryderon llawfeddygaeth blastig pediatreg. Dilynwch y ddolen hon i ddarllen mwy.

Gwneud pethau'n haws

Rydyn ni bob amser yn ymdrechu i wella'r ffordd rydyn ni'n gofalu am ein cleifion ifanc.

Fel rhan o hyn, rydym wedi gweithio gydag animeiddiwr arobryn i gynhyrchu cartŵn o'r enw Numb a Numb-er sy'n helpu ein cleifion ifanc sydd angen llawdriniaeth a'u teuluoedd i benderfynu a yw anesthetig lleol yn iawn iddyn nhw.

Mae anesthetig lleol yn aml yn addas ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cael llawdriniaeth ar fân lympiau, lympiau ac anafiadau, ond nad ydyn nhw bob amser yn cael eu defnyddio.

Darganfyddwch fwy am ein cartŵn newydd Numb a Numb-er trwy ddarllen y stori lawn yn ein tudalennau newyddion.

Gallwch hefyd wylio'r fideo isod.