Neidio i'r prif gynnwy

Ailadeiladu'r Fron

Claf Jenny Young gyda

Amdanom ni

Mae'r gwasanaeth ailadeiladu'r fron yn cynnig nifer o opsiynau i gleifion sydd wedi bod trwy driniaeth canser y fron neu lawdriniaeth ataliol yn dilyn profion genetig.

Bydd rhai ohonynt yn cael llawdriniaeth ailadeiladu yn fuan ar ôl eu llawdriniaeth gychwynnol, tra bydd eraill yn cael eu llawdriniaethau lawer yn ddiweddarach.

Bydd tîm ymroddedig, sy'n cydweithio'n agos â thimau gofal y fron ledled de, gorllewin a chanolbarth Cymru, yn tywys y claf trwy'r broses gyfan, gan ei gefnogi nid yn unig yn glinigol ond hefyd yn emosiynol ac yn seicolegol.

Mae'r tîm yn cynnwys Arbenigwr Nyrsio Ailadeiladu'r Fron cyntaf Cymru, Julia Warwick. Mae hi wedi dilyn cwrs tatŵio teth 3D, gan ei helpu i ddarparu gwaith gorchudd craith hyd yn oed yn fwy realistig i ferched ar ôl ailadeiladu.

Mae'r tîm hefyd yn cynnal digwyddiadau fel sgyrsiau ailadeiladu'r fron yn fisol sy'n agored i unrhyw un sy'n ystyried neu eisiau archwilio opsiynau ailadeiladu ymhellach.

Mae'r gwasanaeth ailadeiladu'r fron yn defnyddio dull a arweinir gan dîm, gan ddefnyddio sgiliau holl aelodau'r tîm plastigau amlddisgyblaethol.