Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Gwasanaeth Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig

Ymgynghorwyr
 • Peter Drew - Llawfeddygaeth Burns, Adluniad Pelfis
 • Ian Josty - Llawfeddygaeth Llaw, Trawma Aelodau Isaf a Malaenedd Croen
 • Dean Boyce - Llawfeddygaeth Llaw, Plexus Brachial
 • Leong Hiew - Adluniad y Fron
 • Nick Wilson-Jones - Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant Llawfeddygaeth Blastig Pediatrig gan gynnwys hypospadias
 • Richard Karoo - Oncoleg Pen a Gwddf, Microlawfeddygaeth Adluniadol a Malignedd Croen
 • Dai Nguyen - Adluniad y Fron a Llosgiadau
 • Amar Ghattaura - Adluniad y Fron
 • Sarah Hemington-eithin - Llosgiadau a Malignedd y Croen
 • Iain Whitaker - Athro Llawfeddygaeth Blastig
 • Hywel Dafydd - Llawfeddygaeth Llaw
 • Thomas Bragg - Sarcoma
 • Jeremy Yarrow - Llosgiadau a Therapi Laser
 • Jonathan Cubitt Burns - Malignedd y Croen
 • James Warbrick –Smith- Llawfeddyg Llosgiadau a Phlastig
 • Lydia Tang - Arbenigwr Cyswllt Gradd Ymgynghorol
 • Tomas O'Neill - Llawfeddyg Hollt
 • Sophie Pope-Jones - Llawfeddyg Llosgiadau a Phlastig
 • Robert Duncan- Llawfeddyg Llosgiadau a Phlastig
 • Ahmed Emam- Llawfeddyg Llosgiadau a Phlastig
 • Nicholas Marsden- Llawfeddyg Llosgiadau a Phlastig
 • Lorraine Harry - Llawfeddyg Llosgiadau a Phlastig
 • Fred Schreuder- Llawfeddyg Llosgiadau a Phlastig

Anesthetyddion Ymgynghorol

 • Kate Harvey
 • Claire Ware
 • Owen McIntyre
 • Mike Eales
 • Fatma Lahloub
 • Ceri Beynon

Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol

 • Helen Watkins


Tîm Nyrsio

 • Uwch Fetron Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig – Edward ‘Lyn’ Hopkin

Tîm Nyrsio Llosgiadau

 • Metron – Victoria Davies
 • Rheolwr ICU Tempest - Martin Nicholls / Louise Ball
 • Rheolwr Ward Tempest – Louise Limbert
 • Rheolwr Adran Theatr ac Ystafell Gwisgo -  Louise Denieffe

Tîm Nyrsio Llawfeddygaeth Blastig

 • Metron - Victoria Davies
 • Rheolwr Ward Powys – Sharron Boyce
 • Rheolwr Adran Cleifion Allanol Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig -  Delyth Levi
 • Canolfan Trin Llawfeddygaeth Blastig – Ian Malin
 • Uned Derbyniadau Theatr – Michelle Williams

Therapi Laser Uwch Ymarferydd Nyrsio

 • Barbara Venables

Ymarferydd Laser

 • Leanne Greenslade

Ymarferwyr Nyrsio Trawma Llawfeddygaeth Blastig

 • Eifion John
 • Andy Mcdonald
 • Claire O’Grady

Ymarferwyr Nyrsio Plastig Cyn-Asesiad

 • Joanna John
 • Laura Scott

Nyrs Arbenigol Adluniad y Fron

 • Julia Warwick


Nyrsys Canser y Croen Nyrsys Arbenigol

 • Jo Vass

Nyrs Glinigol Arbenigol, Allgymorth Llosgiadau

 • Liz Brown

Nyrs Gyswllt Iechyd Meddwl

N/A

Tîm Amlddisgyblaethol Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig

 • Clare Ford - Rheolwr Clinigol Ffisiotherapi
 • Menna Davies - Ffisiotherapydd
 • Marc Lloyd - Ffisiotherapydd Llaw Arbenigol
 • Iona Davies - Ffisiotherapydd Llaw Arbenigol
 • Janine Evans - Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol
 • Amanda Kyle - Uwch Ymarferydd Therapydd Galwedigaethol
 • Claire Poole - Therapydd Galwedigaethol
 • Rhian Hughes - Therapydd Galwedigaethol
 • Neeno Vincent – ​​Therapydd Galwedigaethol
 • Mari Higginson - Nyrs Amddiffyn Plant
 • Lisa Thomas - Fferyllydd Arweiniol

 

 

 

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.