Neidio i'r prif gynnwy

Ein Tîm

Gwasanaeth Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig

 

Ymgynghorwyr

 • Mark Cooper - Ailadeiladu'r Fron, Microtia a Pharlys yr Wyneb
 • Max Murison - Llawfeddygaeth Law a Therapi Laser
 • Peter Drew - Llawfeddygaeth Burns, Ailadeiladu Pelvic
 • Ian Josty - Llawfeddygaeth Law, Trawma Aelodau Is a Malaenedd Croen
 • Dean Boyce - Llawfeddygaeth Law, Brachial Plexus
 • Leong Hiew - Ailadeiladu'r Fron
 • Nick Wilson-Jones - Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi Llawfeddygaeth Blastig Baediatrig gan gynnwys hypospadias
 • Richard Karoo - Oncoleg Pen a Gwddf, Micro-lawdriniaeth Adluniol a Malaenedd Croen
 • Dai Nguyen - Ailadeiladu'r Fron a Llosgiadau
 • Amarijit Ghattaura - Ailadeiladu'r Fron
 • Sarah Hemington-Gorse - Llosgiadau a Malaenedd Croen
 • Iain Whitaker - Athro Llawfeddygaeth Blastig
 • Mohammed Basheer - Llawfeddygaeth y Pen a'r Gwddf
 • Hywel Dafydd - Llawfeddygaeth Law
 • Thomas Bragg - Sarcoma
 • Jeremy Yarrow - Therapi Llosgiadau a Laser
 • Jon Cubbit Burns - Malaenedd Croen
 • Ernest Azzopardi - Therapi Laser

Anesthetyddion Ymgynghorol

 • Joanne Bowes - Prif Ymgynghorydd Llosgiadau
 • Madwocks Huw
 • Martin Hepp, David Williams
 • John Dingley, Rob King
 • Jo Quigley, Owen Mckintyre
 • Clare Ware, Kate Harvey
 • Mike Eales

Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol

 • Helen Watkins

Tîm Nyrsio

 • Uwch Fetron Llawfeddygaeth Blastig - Clare Baker

Tîm Nyrsio Llosgiadau

 • Metron - Victoria Davies
 • Rheolwr Ward Tempest - Susan Salerno a Laura Scott
 • Rheolwr Ward Powys - Sophie Evans
 • Rheolwr Ward Dyfed - Louise Scannell
 • Rheolwr Adran Theatr ac Ystafell Wisgo - Louise Denieffe

Tîm Nyrsio Llawfeddygaeth Blastig

 • Metron - Victoria Davies
 • Rheolwr Ward Clydach - Lyn Hopkins
 • Rheolwr Ward Penfro - Martin Nicholls
 • Rheolwr Adran Cleifion Allanol Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig - Sheridan Thomas
 • Canolfan Triniaeth Llawfeddygaeth Blastig - Lyn Hopkin
 • Uned Derbyn Theatr - Lyn Hopkin

Ymarferydd Nyrsio Uwch Therapi Laser

 • Barbara O'Leary

Ymarferydd Laser

 • Leanne Greenslade

Ymarferwyr Nyrsio Trawma Llawfeddygaeth Blastig

 • Annie Roberts
 • Nicola Thomas
 • Eifion John
 • Andy Mcdonald

Ymarferwyr Nyrsio Plastig Cyn-Asesu

 • Susan Blackmore
 • Joanna Johns

Nyrs Arbenigol Ailadeiladu'r Fron

 • Julia Warwick

Nyrsys Arbenigol Nyrs Canser y Croen

 • Dave Phillip
 • Jo Vass

Nyrs Glinigol Arbenigol, Allgymorth Llosgiadau

 • Liz Brown

Nyrs Gyswllt Iechyd Meddwl

 • Laura Myles

Tîm Amlddisgyblaethol Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig

 • Clare Ford - Rheolwr Clinigol Ffisiotherapi
 • Menna Davies - Ffisiotherapydd
 • Marc Lloyd - Ffisiotherapydd Llaw Arbenigol
 • Iona Davies - Ffisiotherapydd Llaw Arbenigol
 • Janine Evans - Therapydd Galwedigaethol Ymarferydd Uwch
 • Amanda Kyle - Therapydd Galwedigaethol Ymarferydd Uwch
 • Claire Poole - Therapydd Galwedigaethol
 • Gemma Wright - Therapydd Galwedigaethol
 • Rhian Hughes - Therapydd Galwedigaethol
 • Mari Higginson - Nyrs Amddiffyn Plant
 • Lisa Thomas - Fferyllydd Arweiniol