Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Canolfan Triniaeth Llawfeddygaeth Blastig

Amdanom ni

Gall cleifion â rhai mathau o anafiadau trawma a chanserau croen nawr gael triniaeth gyflymach.

Yn lle diwrnodau aros neu hyd yn oed wythnosau am fân lawdriniaeth yn dilyn eu hapwyntiad claf allanol neu atgyfeirio, gellir trin rhai ar yr un diwrnod.

Mae'r Ganolfan Triniaeth Llawfeddygaeth Blastig yn cynnig llawdriniaeth achos dydd i'r cleifion hynny nad oes angen anesthetig cyffredinol arnynt.

Yn lle aros i theatrau llawdriniaethau ddod ar gael, mae'r cleifion yn cael eu gweld mewn ystafelloedd triniaeth ac yn cael mynd adref ychydig oriau'n ddiweddarach.

Disgwylir i'r ganolfan newydd, sydd hefyd ag ardal adfer chwe gwely, drin rhwng 2,400 a 3,200 o achosion y flwyddyn.