Gwella o COVID-19 - Pecyn Gwybodaeth Therapi

Delwedd yn dangos traed yn sefyll ar saeth fawr wedi'i phaentio ar y ddaear.

Gwella o COVID-19 - Pecyn Gwybodaeth Therapi

Ar ôl cyfnod o fod yn sâl, mae'n gyffredin iawn cymryd peth amser i wella, yn enwedig os ydych chi wedi bod yn yr ysbyty. Mae hyn hefyd yn wir am COVID-19 (Coronafeirws). Mae symptomau’r feirws ac effeithiau bod yn yr ysbyty yn amrywio o berson i berson.

Efallai y bydd y cyngor isod yn ddefnyddiol i chi wrth i chi ddechrau gwella o COVID-19 gartref.

Mae'r Pecyn Gwybodaeth Therapi llawn ar gael i'w lawrlwytho fel ffeil PDF yma. (Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Bydd fersiwn Gymraeg yn dilyn yn fuan.)