Neidio i'r prif gynnwy

Rhiwmatoleg

Mae rhiwmatoleg bediatrig yn faes eang, arbenigol ac nid oes gennym ni rhiwmatolegydd pediatrig yn Abertawe.

Yn y blynyddoedd diwethaf sefydlwyd gwasanaeth rhiwmatoleg yng Nghaerdydd ar gyfer plant yn Ne Orllewin Cymru.

Mae Dr Dana Beasley, pediatregydd cyffredinol yn Abertawe, yn gweithredu fel cyswllt ac yn gweld plant a phobl ifanc yn cael eu hatgyfeirio gyda phroblemau rhiwmatolegol posibl yn ardal Abertawe. Mae'n gweithio'n agos gyda thîm Caerdydd sy'n darparu cyngor, triniaeth a mewnbwn tîm amlddisgyblaethol. Mae tîm Caerdydd hefyd yn dod i Abertawe ar gyfer clinigau rhwydwaith ar y cyd bedair gwaith y flwyddyn.

Gellir rheoli'r rhan fwyaf o gleifion â chyflyrau rhiwmatolegol fel cleifion allanol yn y gymuned. Pe bai angen derbyniad byddai hyn ar y ward bediatrig yn Ysbyty Treforys. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr o'r gwasanaeth ffisiotherapi ac offthalmoleg yn Abertawe.

Ewch i wefan Cymru Versus Arthritis i gael gwybodaeth ddefnyddiol am nifer o gyflyrau gan gynnwys gorsymudedd a phoenau cyffredin. Maent hefyd yn darparu llyfrynnau am wahanol gyflyrau a thriniaethau.

 

Nid yw'r Bwrdd Iechyd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau trydydd parti, a allai fod yn Saesneg yn unig.