Neidio i'r prif gynnwy

Cefnogaeth aml-ffydd a chaplaniaeth

Cynigir gofal ysbrydol i bob claf. Rydym yn deall y pwysigrwydd y mae'n ei chwarae o ran ein helpu i lywio bywyd, delio â straen a digwyddiadau anodd a hefyd yn cyfrannu at y broses o iachau.

O fewn y bwrdd iechyd mae gennym gaplaniaeth y bwrdd iechyd a gwasanaeth cymorth gofal ysbrydol. Maen nhw’n dîm o gaplaniaid sy’n gweithio ar draws y bwrdd iechyd sy’n gweithredu ar system atgyfeirio sy’n cefnogi pob claf, plentyn, aelod o’r teulu a hefyd aelod o staff. Unwaith y bydd atgyfeiriad wedi'i wneud, gellir trefnu ymweliad gan dîm y gaplaniaeth.

Mae gennym dîm o gaplaniaid Cristnogol Eciwmenaidd, caplan Mwslimaidd a chaplan Catholig. Mae pob un o’r caplaniaid Cristnogol Eciwmenaidd a’n caplan Mwslimaidd i gyd yn gallu ac yn barod i gefnogi anghenion gofal ysbrydol y ddemograffeg anghrefyddol – maen nhw yma i gefnogi unrhyw un sydd angen unrhyw anghenion gofal crefyddol neu ysbrydol. Gall y caplaniaid gynorthwyo hefyd os oes unrhyw ofynion crefyddol neu ysbrydol ar gyfer gofal diwedd oes. Mae'r caplaniaid bob amser o gwmpas am sgwrs neu i wrando ar gleifion neu staff.

Os oes gan glaf neu aelod o staff ffydd arall ac nad oes gennym gaplan o staff sy’n cynrychioli’r ffydd honno, mae gennym gysylltiadau â’r gymuned leol a byddwn yn dod o hyd i rywun sy’n fwy addas i’ch anghenion.

Yn Ysbyty Treforys ac Ysbyty Singleton, mae gennym ni ganolfan aml-ffydd. Mae ar agor 24/7 felly gallwch ymweld ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Mae gennym hefyd ystafell aml-ffydd lai yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ac Ysbyty Cefn Coed sydd hefyd ar agor 24/7.

 

Manylion cyswllt

 

E-bost: SBU.Chaplaincy@wales.nhs.uk

 

Ffôn: 01792 703301

 

Maent ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos (gellir cysylltu â’r tîm ar alw y tu allan i oriau swyddfa trwy alw switsfwrdd Treforys)