Neidio i'r prif gynnwy

Diabetes

Mae diabetes math 1 yn achosi i lefel y glwcos (siwgr) yn y gwaed fynd yn rhy uchel.

Mae'n digwydd pan nad yw'r pancreas yn cynhyrchu digon o inswlin, sy'n rheoli glwcos yn y gwaed.

Mae angen i'r rhai sydd â diabetes math 1 gymryd inswlin bob dydd i gadw lefelau glwcos eich gwaed dan reolaeth.

Mae ein tîm gofal arbenigol yn eich helpu chi a'ch plentyn gyda'r pethau sydd eu hangen i reoli'r cyflwr, fel chwistrellu inswlin, profi lefelau glwcos yn y gwaed a deiet.

 

DigiBete

Mae Bae Abertawe bellach yn cynnig mynediad am ddim i blant a phobl ifanc sy'n dioddef o ddiabetes Math 1 i ap DigiBete.

Mae ap DigiBete yn llawn fideos addysgol ac adnoddau am ddiabetes Math 1 sydd yno i helpu i gefnogi plant a'u rhieni i reoli eu cyflwr gyda'r holl gynnwys wedi'i gymeradwyo gan glinigwyr.

O fewn yr ap gallwch chi hoffi'r ffilmiau sydd fwyaf defnyddiol i chi a'u cadw i'r ap, storio cymarebau/dosau inswlin a gosodiadau pwmpio, ychwanegu apwyntiadau, ychwanegu cynllun gofal iechyd ysgol a llawer, llawer mwy. Gall clinigau hefyd anfon diweddariadau a newyddion defnyddiol.

Gall cleifion hefyd gael mynediad at DigiBete ar-lein trwy wefan DigiBete.

Gofynnwch i'ch clinig am god ap dilys i gael mynediad i'r ap.

Ewch i dudalen y wefan hon i gael fideos a gwybodaeth i'ch helpu i lawrlwytho a sefydlu DigiBete.

 

Cwrdd â'r tîm

 

Dr Chris Bidder - Pediatregydd Ymgynghorol

 

 

 

Dr Matt Ryan - Pediatregydd Ymgynghorol

 

 

 

Dr Katherine Frost - Pediatregydd Ymgynghorol

 

 

 

Lisa Daniels - Pediatregydd Arweiniol

 

 

 

Tom Coles - Prif Ddeietegydd Pediatrig

 

 

 

Lesley Whitehorn - Nyrs Glinigol Ddiabetig Bediatrig Arbenigol

 

 

 

Kathryn Jones - Nyrs Glinigol Ddiabetig Bediatrig Arbenigol

 

 

 

Geraldine Phillips - Addysgwr ysgol diabetes

 

 

 

Staff eraill:

Dr Puva Vamadevan – Arbenigwr Cyswllt

Jane Murphy – Nyrs Glinigol Ddiabetig Bediatrig Arbenigol

Karen Lewis – Gweinyddwr Diabetes