Neidio i'r prif gynnwy

Tîm chwarae

Helo, ni yw'r tîm chwarae, tra rydych chi yma gyda ni mae digon o bethau i chi eu gwneud, a llawer o deganau i chi chwarae gyda nhw.

 

Fel arfer, byddai ein hystafell chwarae yn Nhreforys ar agor i chi ei defnyddio ac i chwarae ynddi. Fodd bynnag, mae ar gau ar hyn o bryd oherwydd y cyfyngiadau COVID-19 y mae'n rhaid i ni eu rhoi ar waith i'ch cadw'n ddiogel - peidiwch â phoeni, byddwn yn treulio yr un faint o amser gyda chi wrth ochr eich gwely a gwneud yn siŵr eich bod yn cael llawer o hwyl tra ar y ward.

 

Mae WiFi am ddim felly gallwch hefyd ddod â'ch cyfrifiadur, tabled neu ffôn eich hun.

 

Mae yna chwaraewyr DVD a DVDs y gallwn ddod â nhw i chi eu gwylio yn eich gwely.

 

Mae llawer o'ch hoff deganau yma y gallwn ni ddod â nhw i chwarae gyda chi wrth ochr eich gwely. Efallai bod gennych chi rai ohonyn nhw gartref hyd yn oed. Mae gennym My Little Pony, Star Wars, Toy Story, Thomas and Friends, In the Night Garden, Jurassic World, Teenage Mutant Ninja Turtles, teganau cerddorol, a llawer, llawer mwy.

 

Mae yna hefyd gemau bwrdd y gallwch chi eu chwarae. Bydd ein cydlynydd chwarae a gweddill y tîm chwarae hefyd yn gallu eich helpu gyda phrosiectau celf.

 

 

Y Tîm Chwarae

 

Yr hyn rydyn ni'n ei wneud

 

  • Byddwn yn cyflwyno ein hunain ac yn eich croesawu i'r ward trwy ymweld â chi wrth ochr eich gwely.

  • Darparu llawer o weithgareddau chwarae i chi fel teganau, llyfrau, gemau neu gelf a chrefft.

  • Eich helpu i ddeall eich llawdriniaeth neu weithdrefn trwy chwarae.

  • Dangos ein hoffer meddygol ysbyty i chi a'r enwau “cŵl” rydyn ni'n eu galw.

  • Byddwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer eich cwsg arbennig a'ch breuddwyd hud.

  • Byddwn yn mynd â chi ar eich taith i’r theatr gyda’n teganau “HWYL” fel swigod, goleuadau laser a hudlathau.

  • Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael eich cadw'n brysur gyda llawer o bethau i'w gwneud wrth ochr eich gwely a sicrhau y bydd eich arhosiad mor hwyl a phleserus â phosibl.

 

Cwrdd â'r tîm

 

Lisa Morgan – Cydlynydd Chwarae ac Arbenigwr

 

Lisa J – Arweinydd Chwarae

 

Lisa R – Arweinydd Chwarae

 

Rydyn ni i gyd yn gwisgo topiau lliw llachar felly byddwch chi'n gallu ein gweld ni ar y ward.