Neidio i'r prif gynnwy

Cyrraedd ein Canolfannau Brechu Lleol

Canolfan Gorseinon Centre 

Bydd ein Canolfan Brechu Lleol Gorseinon (LVC) nawr ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, 9:00yb – 5:00yh.

Millers Drive, gyferbyn Aldi, Gorseinon, Abertawe, SA4 4QN.

Cyfarwyddiadau

O'r M4 yn mynd i Gaerfyrddin. Gadewch yr M4 ar Gyffordd 47 (arwydd Abertawe W) yna ar y gylchfan, cymerwch y 3ydd allanfa i'r A48 (arwydd Gorseinon, Penllergaer).

Parhewch ymlaen ar yr A48, gan ddod i mewn i Benllergaer, ar y gylchfan cymerwch yr 2il allanfa i Heol Gorseinon - A4240 (arwydd Gorseinon)

Wrth y gylchfan fach, ewch ymlaen i Gorseinon Road - A4240.

Ar y gylchfan nesaf cymerwch yr ail droad i Heol Gorseinon - A4240 (arwydd Gorseinon) a pharhewch ymlaen nes i chi gyrraedd y goleuadau traffig ger tafarn Bryngwyn.

Trowch i'r chwith wrth y goleuadau traffig, gan fynd yn syth ymlaen drwy'r gylchfan a throwch i'r dde i faes parcio'r Ganolfan.

Map yn lleoli Canolfan Gorseinon Centre

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.