Neidio i'r prif gynnwy

Cael Gafael Ar Gymorth

26/09/22
Galwch 111 dewiswch opsiwn 2
16/10/18
Dywedwch wrth eich meddyg teulu
Menyw yn siarad â menyw arall wrth ei desg gyda gwaith papur.
Menyw yn siarad â menyw arall wrth ei desg gyda gwaith papur.

Siaradwch â'ch meddyg teulu yn gyntaf

16/10/18
Problemau Caethiwed
Bachgen yn eistedd ar y traeth gyda
Bachgen yn eistedd ar y traeth gyda

Problemau cyffuriau neu alcohol?

16/10/18
Samaritans Cymru
Menyw â dwylo dros ei hwyneb a
Menyw â dwylo dros ei hwyneb a

Teimlo'n isel? Anobeithiol? Hunanladdol?

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.