Neidio i'r prif gynnwy

Problemau Caethiwed

Bachgen yn eistedd ar y traeth gyda

Abertawe

NEWID - Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol

Ffoniwch am ddim: 0300 7904044

E-bost: swansea@newidcymru.co.uk

Ewch i: Am ragor o wybodaeth a chymorth, dilynwch y ddolen hon i wefan NEWID.

Castell-nedd Port Talbot

NEWID - Gwasanaethau Cyffuriau ac Alcohol

Ffoniwch am ddim: 0300 7904022

E-bost: npt@newidcymru.co.uk

Ewch i: Am ragor o wybodaeth a chymorth, dilynwch y ddolen hon i wefan NEWID.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.