Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Samaritans Cymru

Menyw รข dwylo dros ei hwyneb a

Mae Samaritans Cymru yn cynnig cymorth 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Ffoniwch am ddim ar 116 123 neu e-bostiwch jo@samaritans.org