Neidio i'r prif gynnwy

Dywedwch wrth eich meddyg teulu

Menyw yn siarad â menyw arall wrth ei desg gyda gwaith papur.

Dywedwch wrthyn nhw sut rydych chi'n teimlo. Gallent eich cyfeirio at therapïau seicolegol fel Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT), gallant gynnig meddyginiaeth neu eich cyfeirio am gymorth mwy arbenigol gan y timau iechyd meddwl cymunedol, clinigau cleifion allanol a chyfleusterau i gleifion mewnol.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.