Materion Cleifion

Hoffem gynnig ein cydymdeimlad a'n cydymdeimlad dwysaf ar yr adeg drist hon.

Bydd y Swyddfa Materion Cleifion yn darparu arweiniad a chefnogaeth i gynorthwyo teuluoedd a ffrindiau mewn profedigaeth, gan gysylltu â staff meddygol ac adrannau perthnasol, hy. Swyddfa'r Crwner, Cofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau, er mwyn cyhoeddi'r Dystysgrif Achos Marwolaeth Feddygol, a fydd yn galluogi Cofrestru Marwolaeth i ddigwydd.

Byddwch hefyd yn derbyn llyfryn gwybodaeth o’r ward, ‘A Guide for Bereaved Relatives and Friends’ a allai helpu i ateb rhai o’ch cwestiynau ar yr adeg anodd hon.

Gellir cysylltu â'r Swyddfa Materion Cleifion ar 01792 703114/703327.

Mae'r swyddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 10.00 a.m. - 3.30 p.m.

Sylwir os gwelwch yn dda.

Os yw'ch perthynas wedi marw yn Nhŷ Olwen, cysylltwch â 01792 703412 neu

Os yw'ch perthynas wedi marw yn  ITU, cysylltwch â 01792 703479