Neidio i'r prif gynnwy

Ffisiotherapi yn y Gwasanaeth Poen Parhaus

Yn aml, gall pobl sydd â phoen parhaus ddechrau arni. Ni all rhai gerdded mor bell, mae eraill yn ei chael hi'n anodd cario, plygu neu sefyll. Gall effeithiau tymor hir gwneud llai arwain at ddiamod gyda chydbwysedd a chydlynu yn gwaethygu. Yn y bôn, mae'r hyn sy'n cychwyn fel problem gyda phoen yn dod yn ddwy broblem: poen a cholli swyddogaeth.

Ffisiotherapi yn y Gwasanaeth Poen Parhaus yn dod o hyd i'r swm cywir o weithgaredd ac ymarfer corff i chi ddechrau, ac adeiladu hyn yn araf ar lefel gyffyrddus.

Yn dibynnu ar anghenion unigol, gall strategaethau defnyddiol gynnwys:

  • Gosod nodau i weithio tuag at rywbeth sy'n bwysig i chi.
  • Ymarferion pacio a graddio i leihau'r risg o fflachiadau wrth ddod yn fwy heini, cryfach a mwy hyblyg.
  • Gwella ystum i leihau straen ar y cyhyrau a'r cymalau.