Neidio i'r prif gynnwy

Dolenni Defnyddiol

Ar y dudalen hon fe welwch nifer o ddolenni i sefydliadau eraill sy'n darparu cefnogaeth ar gyfer cyflyrau Rhewmatolegol.

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.

Ymarfer

Dilynwch y ddolen hon i lyfryn gyda gwybodaeth am ymarfer corff ag arthritis.

Dilynwch y ddolen hon i wefan y Cynllun Ymarfer Cyfeirio Cenedlaethol (NPT).

Dilynwch y ddolen hon i sianel Youtube y Cynllun Ymarfer Cyfeirio Cenedlaethol (NPT).

Dilynwch y ddolen hon Cynllun y Cynllun Ymarfer Cyfeirio Cenedlaethol (Abertawe).

Dilynwch y ddolen hon i Raglen Cleifion Arbenigol BIPBA. 

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer symudiadau Tai Chi ar gyfer llesiant.

Poen

Dilynwch y ddolen hon i wefan Pecyn Cymorth Poen.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Action On Pain.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Cymdeithas Poen Prydain.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Pain Concern.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Byw'n dda gyda phoen.

Cadwraeth Ynni

Dilynwch y ddolen hon i ddogfen PDF sy'n egluro Theori Llwy.

Dilynwch y ddolen hon i ddogfen PDF gyda chyfatebiaeth Theori Llwy.

Cwsg

Dilynwch y ddolen hon i ganllaw gwefan y GIG ar gyfer cwsg a blinder.

Dilynwch y ddolen hon i wefan y Cyngor Cwsg.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Sleep Foundation.

Therapi Ymddygiad Gwybyddol

Dilynwch y ddolen hon i wefan Mood Gym.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Get Self Help.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Cymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain.

Lles Emosiynol

Dilynwch y ddolen hon i wefan MIND.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Canllawiau Hunangymorth.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Gwasanaethau Lles.

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dilynwch y ddolen hon i wefan Breathworks.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Ymwybyddiaeth Ofalgar Am Ddim.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Rheoli Straen.

Dilynwch y ddolen hon i gael PDF sy'n egluro technegau sylfaen defnyddiol.

Ymlacio

Dilynwch y ddolen hon i gael awgrymiadau ymlacio bob dydd MIND.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer gwefan NHS Inform i gael awgrymaidau ymlacio i atal cwympiadau.

Cwnsela

Dilynwch y ddolen hon i gael mynediad at gwnselydd cofrestredig.

Cyflogaeth

Dilynwch y ddolen hon i gael gwybodaeth Iechyd a Diogelwch.

Dilynwch y ddolen hon i gael gwybodaeth Cyflogaeth a Chefnogaeth Llywodraeth y DU.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer Hawliau Lles ar wefan CNPT.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer gwefan Citizens Advice.

Dilynwch y ddolen hon ar gyfer gwefan Cyngor Abertawe ar chwilio am wybodaeth gwaith.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.