Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Rhewmatoleg

Sylwch: Mae'r dudalen hon yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd. Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei diweddaru yn fuan.

Pa wasanaeth rydyn ni'n yn ei gynnig?

Ein nod yw cefnogi pobl sy'n byw gyda chyflyrau rhewmatolegol i fyw bywyd cystal â phosibl. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau i helpu pobl i gael mwy o wybodaeth a gwella eu sgiliau. Yn ogystal, rydym yn anelu at fagu hyder cleifion i'w galluogi i reoli eu hiechyd a'u lles. Mae ein gwasanaeth wedi'i deilwra i anghenion a dymuniadau pob claf unigol.

Ar hyn o bryd yn ystod pandemig Covid 19 rydym yn cynnal pob apwyntiad dros y ffôn neu fideo ac nid oes unrhyw apwyntiadau wyneb yn wyneb yn yr ysbytai.