Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Rwyf wedi cael fy nghyfeirio at y Gwasanaeth Niwro-llidiol ond heb dderbyn apwyntiad eto, beth fydd yn digwydd?

Os yw eich apwyntiad yn un brys, bydd eich atgyfeiriad yn cael ei adolygu gan glinigwr i asesu pa mor fuan y bydd angen i chi gael eich gweld.

Efallai y cysylltir â chi dros y ffôn i drafod eich atgyfeiriad. Bydd rhai cleifion brys iawn yn cael cynnig apwyntiad.

Bydd pob claf arferol yn aros ar y rhestr aros.