Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Mae gen i apwyntiad i gael trwyth yn yr uned niwroambulatory, a ddylwn i fynychu o hyd?

Bydd rhywfaint o aflonyddwch i'r uned niwroambulatory.

Os ydych chi ar natalizumab / Tysabri, mae'n bwysig eich bod chi'n mynychu'ch trwyth fel arfer.

Os ydych chi ar ocrelizumab / Ocrevus, rydym ar hyn o bryd yn gohirio'ch apwyntiad a byddwn yn cysylltu â chi gyda dyddiad yn y dyfodol.

Bydd yr uned ddydd yn cysylltu â chi os yw eich apwyntiad am gael eu canslo neu eu gohirio.

Byddwn yn defnyddio mesurau rheoli heintiau yn yr uned ddydd i leihau'r risg o haint.

Rhaid i chi beidio â mynychu os ydych chi'n teimlo'n sâl neu os yw rhywun yn eich cartref wedi bod yn sâl o fewn y 14 diwrnod diwethaf.