Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n atglafychu?

Os oes gennych symptomau newydd o sglerosis ymledol neu'n teimlo eich bod yn atglewychu, ffoniwch ni ar y llinell gymorth (01792 703234) a gadewch neges. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Mae'n bwysig dweud wrthym a oes gennych symptomau coronafeirws neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sy'n sâl.