Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru

BurnsUnit3.JPG

Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru

Am y Ganolfan

Wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys , Abertawe, mae Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn darparu gwasanaeth i bobl De, Canolbarth a Gorllewin Cymru. Fel yr unig ganolfan yng Nghymru, rydym yn gyfrifol am boblogaeth o 2.3 miliwn o bobl.

Ym mis Mai 2010, dynodwyd Canolfan Llosgiadau Cymru yn Ganolfan Canolfan Llosgiadau Oedolion ar gyfer rhwydwaith De Orllewin y DU, sy'n cwmpasu poblogaeth o 10 miliwn. Pan ddaeth y ganolfan yn ganolfan ddynodedig ar gyfer cleifion sy'n oedolion yn Ne Cymru a de-orllewin Lloegr, roedd yr ardal ddaearyddol a gwmpaswyd gennym yn cynnwys Aberystwyth yng Ngorllewin Cymru i Portsmouth a Rhydychen. Gellir cyfeirio cleifion cymhleth wedi'u hanafu i losgi o rannau eraill o'r DU at Ganolfan Llosgiadau Cymru drwy'r National Burn Bed Bureau.

Mae'r gwasanaeth yn trin tua 750 o gleifion llosg y flwyddyn, ac mae angen triniaeth cleifion mewnol ar hanner ohonynt. Mae hefyd yn trin dros 6,500 o achosion llawdriniaeth blastig. Mae tua hanner yn blant. Er bod y tîm yn trin plant â llosgiadau eithaf difrifol, caiff y rhai sydd ag anafiadau mwy helaeth eu trosglwyddo i'r ganolfan llosgi pediatrig ym Mryste.
 
Mae canolfan Treforys hefyd yn gartref i wasanaeth llawfeddygaeth blastig arbenigol De Cymru, sy'n trin cleifion o Gas-gwent i Aberystwyth. Mae gan lawdriniaeth blastig yn y ganolfan gylch gwaith eang a gallwn gynnig bron pob gwasanaeth yn Abertawe am anffurfiad cynhenid, i drin canser, yn dilyn damweiniau a heintiau ac am ystod o broblemau a gafwyd fel arthritis y dwylo a datblygiad briwiau pwyso.
 

Mae Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru hefyd yn ganolfan i Interburns , rhwydwaith rhyngwladol ar gyfer hyfforddiant, addysg ac ymchwil mewn llosgiadau.

 

 

Manylion ward / taflenni cleifion

Wardiau Rheolwr y Ward Taflen Wybodaeth Ward
Mae gwelyau Ward Penfro ar gyfer cleifion brys. Victoria Davies  
Mae gwelyau Clydach Ward ar gyfer cleifion dewisol (wedi'u cynllunio). Rhiannon Jones  
Mae gwelyau Ward Powys ar gyfer cleifion sydd wedi eu llosgi. Sarah Reavenall Taflen Gwybodaeth i Gleifion Ward Powys Taflen Gwybodaeth Cleifion Ward Powys (Saesneg yn unig.)
Mae gwelyau Ward Tempest ar gyfer cyfleuster llosgiadau Gofal Critigol. Sue Salerno / Martin Nicholls Taflen Gwybodaeth i Gleifion Ward Tempest (Saesneg yn unig.)
Mae gwelyau Ward Dyfed ar gyfer plant. Louise Scannell Taflen Gwybodaeth Cleifion Ward Dyfed (Saesneg yn unig.)
Adran Cleifion Allanol Llawfeddygaeth Blastig. Sheriden Thomas  
Theatrau Burns, Ystafelloedd gwisgo llosgi a Chleifion Allanol sydd wedi eu llosgi. Stephen Honeyman Cerdyn Penodi Cleifion Allanol Burns (Saesneg yn unig.)
Mae gennym adran benodol ar gyfer cleifion allanol ein cleifion llosgiadau  a llawdriniaeth plastig, ac rydym hefyd yn rhedeg clinigau ar draws De Cymru mewn nifer o leoliadau, gan gynnwys: Aberdâr; Y Fenni; Carmarmarthen; Caerdydd; Llantristant a Chasnewydd.
 

Cyswllt Defnyddiol: Changing Faces (Gwefan allanol Saesneg yn unig yw hyn)