Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Uned Enol-wynebol

Amdanom ni

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

*Sylwch: Mae'r adran hon yn cael ei hadeiladu a bydd yn cael ei diweddaru. *

Mae'r Uned Enol-wynebol yn Ysbyty Treforys yn cael ei gydnabod fel un o'r rhai mwyaf a phrysuraf yn y DU. Dyma'r brif ganolfan hyfforddi ar gyfer arbenigedd Llawfeddygaeth y Geg a'r Genau-wyneb yng Nghymru. Mae'n darparu gwasanaethau ar draws ardal Bae Abertawe a, thrwy rwydwaith clinigol a reolir gan ymgynghorwyr, cynhelir clinigau yn Aberystwyth, Caerfyrddin, Hwlffordd, Llanelli, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Mae gan yr Uned Enol-wynebol llwyth gwaith trawma trwm sy'n darparu gwasanaeth ar gyfer de-orllewin cyfan Cymru. Mae'n cynnwys arbenigeddau deintyddol yn yr ysbyty Llawfeddygaeth y Geg, Orthodonteg a Deintyddiaeth Adferol (gan gynnwys triniaeth i gleifion pryderus a'r rhai ag anghenion gofal arbennig) ac arbenigedd meddygol llawfeddygaeth wyneb-wyneb.

Mae pwyslais cryf ar waith amlddisgyblaethol a chynhelir clinigau ar y cyd mewn Gwefus a Thaflod Hollt, canser y Pen a'r Gwddf, Llawfeddygaeth Craniofacial Pediatreg, Anffurfiad ac Anffurfiad yr Wyneb, Prosthesis yr Wyneb, Hypodontia ac Adsefydlu Mewnblaniad Llafar a Mewnol Ychwanegol (mewn achosion penodol).

Mae'r uned hefyd yn gweithredu fel canolfan atgyfeirio drydyddol ar gyfer rhai mathau o waith o Gymru gyfan a rhai achosion o Loegr a thramor.