Neidio i'r prif gynnwy
Dr. Jonathan Phillips

Jon.Phillips@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Fi sy'n arwain y grŵp MRI Physics, sydd wedi'i leoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA).

Ymgymerais â’r rôl hon ym mis Ebrill 2020, ar ôl ymuno ag Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn 2012.

Mae tîm ffiseg MRI yn darparu cymorth gwyddonol clinigol i sawl sefydliad yng Nghymru.

Fel academydd clinigol, rwy'n angerddol am ymchwil, gwella ansawdd ac arloesi mewn MRI clinigol.

Rwy'n wyddonydd clinigol cofrestredig, yn wyddonydd arbenigol uwch ac yn Arbenigwr Diogelwch MR achrededig (MRSE).

Rwy’n darparu hyfforddiant tra arbenigol i Wyddonwyr Clinigol dan Hyfforddiant GIG Cymru mewn MRI fel rhan o’r rhaglen hyfforddiant gwyddonol (STP), i radiograffwyr ac i radiolegwyr (FRCR) drwy’r Academi Ddelweddu. Rwyf hefyd yn arwain ar sawl modiwl prifysgol.

Rwy'n cael fy ysgogi i gefnogi aelodau'r tîm i ddatblygu a datblygu canolfan ragoriaeth ar gyfer darparu gwasanaethau ac ymchwil gwyddonol clinigol.

Delweddu meintiol sy'n gyrru fy niddordebau ymchwil a fy mhrif ddiddordebau ymchwil ar hyn o bryd yw delweddu gwasgariad heb fod yn Gaussian a delweddu corff cyfan. Rwy’n gyn-fyfyriwr Crwsibl Cymru ac yn croesawu cydweithio rhyngddisgyblaethol.

Ewch i dudalen Dr Jonathan Phillips ar wefan Prifysgol Abertawe.

Ewch i dudalen Dr Jonathan Phillips ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.