Neidio i'r prif gynnwy

Unedau Profi Symudol Covid i'w cyflwyno ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Bydd Unedau Profi Symudol Covid yn cael eu cyflwyno ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot: O ddydd Mercher 30 Medi, bydd gan bobl sy'n dangos symptomau Covid-19 yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot fynediad at gyfleusterau profi lleol ychwanegol.

Bydd unedau profi symudol yn cael eu cyflwyno ledled y rhanbarth, gan ymweld â thri safle yn Abertawe a phedwar yng Nghastell-nedd Port Talbot ar ddiwrnod ac amser penodol pob wythnos. Bydd yr unedau'n darparu tua 150 o brofion y dydd, yn ychwanegol at rhai a gynhelir yn y cyfleusterau profi lleol a rhanbarthol sydd eisoes wedi'u sefydlu yn Stadiwm Liberty a Margam.

Bydd rhai o’r unedau yn cynnig apwyntiadau ‘gyrru drwodd’, rhai apwyntiadau ‘cerdded i mewn’ ac eraill yn gymysgedd o’r ddau. Bydd rhaid i unrhyw un sydd eisiau prawf yn un o'r unedau symudol archebu ymlaen llaw. Rhaid gwneud apwyntiadau trwy ffonio 119 neu drwy wefan Llywodraeth Cymru.

Bydd angen rhif ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost ar unrhyw un sy'n archebu prawf gan fyddant yn derbyn cod diogel i gadarnhau eu harcheb trwy neges destun neu e-bost, a rhaid dangos hyn er mwyn fynychu'r apwyntiad.

Dywedodd Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd yn ardal Bae Abertawe:

“Rydyn ni wedi bod yn cynghori unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 bod yn rhaid iddynt hunan-ynysu gartref a chael prawf.

“Bydd cyflwyno’r unedau profi symudol yn golygu bod mwy o brofion ar gael i bobl leol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, ac y byddant yn cael cyfle i gael prawf yn agosach i'w gatrefi.

“Dim ond os oes gennych symptomau y gallwch archebu prawf. Os nad oes gennych symptomau, gadewch slotiau ar gael i'r rhai sydd eu hangen. "

Prif symptomau Covid-19 yw tymheredd uchel; peswch newydd, parhaus; a / neu golled neu newid i'ch synnwyr arogli neu flas.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd yr unedau profi yn ymweld â:

Abertawe

  • Canolfan Gymunedol Penclawdd - Prynhawn Iau a phrynhawn Sul (2:15 yp i 5:15 yp)
  • Canolfan Hamdden Penyrheol - boreau Iau a bore Sul (9.45yb i 12.45yp)
  • Canolfan Gymunedol Townhill - bore Llun a bore Gwener (9.30yb i 12.30yp)

Castell-nedd Port Talbot

  • Maes Parcio'r Quay, Ffordd Brunel - bore Mercher (9: 30am-12: 30pm) a phrynhawn Sadwrn (2:00 pm-5: 00pm).
  • Clwb Rygbi Banwen, Main Road - Prynhawn Llun a Gwener (2:30pm-5: 15pm).
  • Canolfan Gwaun Cae Gerwen - Prynhawn Mawrth a Mercher (2.00yp i 5.00yp)
  • Canolfan Hamdden Bro Castell-nedd, Glynneath - boreau Mawrth a Sadwrn (9.30yb i 12.30yp)

Cwblhawyd asesiad risg llawn ar gyfer pob safle, gyda mesurau ar waith i sicrhau bydd pob safle yn lân a diogel, i'r rhai sy'n mynychu a'r rhai sy'n byw yn y cyffiniau.

Bydd yr unedau'n cael eu gweithredu gan staff hyfforddedig llawn Mitie. Mae Mitie yn un o brif gwmnïau rheoli cyfleusterau a gwasanaethau proffesiynol y DU ac mae wedi darparu gwasanaethau cymorth o ansawdd uchel i ysbytai, canolfannau iechyd a chlinigau am fwy nag 20 mlynedd.

I gael mwy o wybodaeth am gael prawf ewch i'r tudalen hon.  

I gael mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am hunan-ynysu, ewch i'r tudalen hon.

-diwedd-

 

Cyhoeddwyd y datganiad hwn i'r wasg ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Cyngor Abertawe, a Chyngor Castell-nedd Port Talbot.