Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Mae rhodd o lyfrau yn helpu grŵp i fynd trwy atgofion

BookGift3

Mae llun yn y South Wales Evening Post wedi arwain at lyfrgell gyfan o atgofion ar gyfer grŵp cymdeithasol i'r rhai sy'n byw gyda dementia.

Book Gift 1 Pan welodd David a Cheryl Roberts, sylfaenwyr Bryngold Books, sy'n cyhoeddi'r llyfrau edrych yn ôl darluniadol hynod boblogaidd ar Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot, erthygl a soniodd fod grŵp dementia Forgetful Friends wedi mwynhau eu cyfres, fe wnaethant benderfynu rhoi rhodd garedig.

Daeth y cwpl i fyny yn y cyfarfod wythnosol y grŵp, a gynhelir yn Neuadd Eglwys Llangyfelach brynhawn Mercher, gyda chrât o 40 o lyfrau.

Dywedodd Mr Roberts, a aeth i’r busnes cyhoeddi ar ôl gyrfa lwyddiannus fel newyddiadurwr: “Roedd hi’n stori sy’n atseinio’n fawr gyda’n hunain oherwydd bod fy riant i wedi ildio i ddementia.

“Rydyn ni'n aml yn cynnig llyfrau i grwpiau a sefydliadau sy'n delio â dementia oherwydd wrth i bobl edrych trwy'r ffotograffau mae'n dod â'r atgofion yn ôl, sydd weithiau'n dod â nhw'n fyw.

Book Gift 3 Mae'n wylaidd eu gweld nhw'n cael eu defnyddio fel hyn. Mae dementia yn fwy o dan y chwyddwydr y dyddiau hyn ond os gall rhywbeth mor syml â hyn helpu pobl, a dod â phleser iddynt, yna rydym ni yn Bryngold Books yn hapus i helpu.

“Nid yw o unrhyw gost wirioneddol i ni ond yn foddhaol iawn gweld y canlyniadau.

“Os oes sefydliadau tebyg sy’n teimlo y byddai derbyn rhodd o lyfr o ddefnydd y cyfan sy’n rhaid iddynt ei wneud yw cysylltu â ni a byddwn yn gwneud yr hyn a allwn."

Dywedodd Elaine James, Gweithiwr Prosiect Dementia a Gofalwr Cwmtawe: “Pan fydd pobl yn dechrau edrych trwy'r llyfrau mae nhw'n gweld rhywbeth maen nhw'n ei gofio flynyddoedd yn ôl, efallai yn rhywle roedden nhw'n arfer byw neu rywun oedd yn arfer ei wybod, fe wnaeth rhywun ddewis eu brawd mewn a llun, a lleoedd roeddent yn arfer gweithio.

“Mae'n dechrau sgwrs. Daw sgyrsiau o ddim ond cael llyfr o'u blaenau. Mae'r hel atgofion yn wirioneddol werthfawr."

Cynigiodd Elaine Rees y syniad am Forgetful Friends ar ôl i’w gŵr, Brian, gael diagnosis o ddementia a sylweddolodd fod angen grŵp cymorth o’r fath yn ardaloedd Cwmtawe a Llwchwr yn Abertawe.
Croesawodd Elaine y rhodd gyda breichiau agored.

Book Gift 2 Meddai: “Mae nhw wedi rhoi nifer anhygoel o lyfrau, sydd wedi cael eu llunio gan David, ac mae’r grŵp wedi mynd â nhw atynt o ddifrif.

“Mae mor hyfryd a gwych. Mae hi mor garedig o bobl i feddwl am y rhoddion hyn oherwydd hebddyn nhw, rydyn ni'n gwario arian nad oes gennym ni.

“Fe ddangosodd un gŵr bonheddig, o Gwmrhydyceirw, lun i mi ohono’i hun a’i frawd pan oedd tua saith oed.”

Mae'r grŵp hefyd wedi derbyn tri iPad yn ddiolchgar trwy garedigrwydd Cyngor Iechyd Cymunedol Bae Abertawe a fydd yn cael eu defnyddio i edrych ar bynciau o ddiddordeb ac i hybu sgyrsiau.

iPad Gift Dywedodd Elaine: “Os nad ydyn nhw’n gyfarwydd â’r dechnoleg, mae rhai o’n gwirfoddolwyr yn dod o ysgolion lleol er mwyn iddyn nhw allu eistedd gyda nhw a’u helpu i’w defnyddio.”