Neidio i'r prif gynnwy

Hysbysiad o gyfarfod y Bwrdd - 26 Ionawr 2023

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o

Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

yn cael ei gynnal ddydd Iau, 26 Ionawr 2023 am 12.45pm

Fel rhan o'n hymateb i bandemig Covid-19, rydym wedi penderfynu cynnal ein cyfarfodydd yn rhithwir i ddiogelu’r bwrdd, ein staff a'n cyhoedd.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ac rydym am gynnal cymaint o'n busnes â phosibl yn gyhoeddus, felly rydym yn ffrydio ein cyfarfodydd trwy YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCBCxBjkfmDM07374ew1-MTA

Mark Hackett

Prif Weithredwr