Neidio i'r prif gynnwy

Anableddau Dysgu

Sylwch - Mae'r tudalennau gwe hyn yn dal i gael eu hadeiladu, ac efallai na fyddant yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ar hyn o bryd.

Beth yw anabledd dysgu?

Ar ôl i chi gwrdd ag un person ag anabledd dysgu, rydych chi wedi cwrdd ag un person ag anabledd dysgu.

Bydd gan bob unigolyn rydych chi'n cwrdd ag anabledd dysgu sgiliau, cryfderau a galluoedd unigryw. Weithiau mae angen help ychwanegol ar bobl ag anableddau dysgu i gadw'n iach, yn ddiogel a chael y bywyd gorau y gallant. Bydd lefel y gefnogaeth sydd ei hangen yn edrych yn wahanol i bob person.

Mae bod ag anabledd dysgu yn golygu bod gan berson allu deallusol is. Efallai na fyddant yn gallu deall a chadw gwybodaeth ac efallai y byddant yn ei chael yn anodd mynegi eu meddyliau a'u teimladau. Gall hyn fod oherwydd nad oes ganddyn nhw'r geiriau na'r sgiliau iaith i gyfathrebu eu hanghenion. Efallai fod hyn hefyd oherwydd nad oes gan yr amgylcheddau y maent ynddynt y sgiliau a'r adnoddau cywir i'w cefnogi i gyfleu eu hanghenion.

Bydd rhai pobl ag anableddau dysgu yn cael anhawster gyda gweithgareddau bob dydd, hunanofal, bwyta ac yfed, cyflawni tasgau cartref, cymdeithasu neu reoli arian.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.