Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd

Mae llawer o fenywod yn wynebu beichiogrwydd heb ei gynllunio ac yn ei chael hi'n anodd gwneud penderfyniad ynghylch beth i'w wneud.

Bydd ein Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd yn eich helpu a'ch cefnogi i wneud penderfyniad p'un ai i gadw'r babi, dewis ei fabwysiadu neu erthyliad (terfynu).

Gellir dod o hyd i wybodaeth am ein Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd yma. Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Bydd y fersiwn Gymraeg ar gael yn fuan.

Gweler y wybodaeth ar Derfyniad Meddygol Beichiogrwydd Cynnar yn y gartref. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.