Neidio i'r prif gynnwy

Taliad hunan-ynysu i bobl ar incwm isel

Diweddarwyd: 28.03.22

Er bod y gofyniad cyfreithiol i hunan-ynysu os ydych chi'n profi'n bositif am coronafirws wedi dod i ben, fe'ch cynghorir yn gryf o hyd i hunan-ynysu am bum niwrnod.

Bydd rhai pobl yn dal i allu cael mynediad at gymorth hunanynysu gwerth £500 tan ddiwedd mis Mehefin 2022.

I hawlio, ewch i wefannau'r awdurdod lleol lle rydych chi'n byw.

Os ydych yn byw yn Abertawe ewch yma

Os ydych yn byw yng Nghastell-nedd Port Talbot ewch yma