Neidio i'r prif gynnwy

Taliad hunan-ynysu (£ 500) i bobl ar incwm isel

Mae taliad sefydlog o £ 500 ar gael i'r pobl y gofynnwyd iddynt hunan-ynysu ers Hydref 23ain, 2020, oherwydd eu bod wedi profi’n bositif am Covid-19 neu oherwydd iddynt gael eu nodi fel cyswllt agos gan Test Trace Protect NHS NHS Wales ( TTP) gwasanaeth.

Mae'r taliad ar gael i bobl gyflogedig nad ydynt yn gallu gweithio o gartref ac a fyddai'n colli incwm o ganlyniad i hunan-ynysu. I fod yn gymwys, rhaid i bobl fod yn hunan-ynysu ac yn derbyn Credyd Cynhwysol neu fudd penodedig arall.

Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd taliadau dewisol o hyd at £ 500 ar gael i breswylwyr cyflogedig arall nad ydynt yn cael unrhyw fudd-daliadau ond sy'n hunan-ynysu ac mewn perygl o galedi ariannol.

I hawlio, ewch i wefannau'r awdurdod lleol lle rydych chi'n byw.

Os ydych chi'n byw yn Abertawe ewch yma

Os ydych chi'n byw yn Castell-nedd Port Talbot ewch yma