Swyddi brechlyn COVID yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Delwedd o'r nyrs a brechlynydd COVID Dawn Williams.

Swyddi brechlyn COVID

Mae angen i ni lenwi nifer o wahanol rolau i'n helpu ni i roi'r brechlyn COVID i gymunedau ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Ewch i'n tudalen swyddi bwrdd iechyd i gael yr hysbysebion diweddaraf i staff ar gyfer rhaglen frechu COVID.

Yr hyn sydd ei angen arnom fwyaf yw pobl a fydd yn gallu rhoi'r brechiadau.

Am y tro, rydym yn chwilio am beth rydym ni'n galw'n "staff cofrestredig". Mae'r rhain yn weithwyr gofal iechyd sydd wedi'u cofrestru gyda chorff proffesiynol. Mae rhestr lawn isod.

Rydym yn chwilio'n bennaf am staff sydd wedi ymddeol yn ddiweddar neu staff sydd ar fin ymddeol, felly nid ydym yn tynnu staff o'u swyddi prysur arferol.

Fodd bynnag, gall aelodau sylweddol o staff yn dal i helpu os ydynt yn ymuno â'r banc nyrsio ac yn gwneud cais am sifftiau ychwanegol.

Dyma'r gweithwyr rydyn ni'n chwilio amdanyn nhw:

  • nyrs neu fydwraig sydd, ar hyn o bryd, wedi cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)
  • fferyllydd sydd, ar hyn o bryd, wedi cofrestru gyda'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC)
  • ceiropodydd / podiatrydd, dietegydd, therapydd galwedigaethol, orthoptydd, orthoptydd / prosthetydd, parafeddygon, ffisiotherapydd, radiograffydd a therapydd iaith a lleferydd sydd, ar hyn o bryd, wedi cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)
  • hylenydd deintyddol a therapydd deintyddol wedi cofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol
  • optometrydd sydd wedi cofrestru gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol.

Ewch i'r dudalen hon os ydych chi'n unigolyn cofrestredig ac yr hoffech wneud cais am swydd fel brechwr COVID.

Gall aelodau sylweddol o staff hefyd wneud cais i'r banc nyrsio. Ffôn: 01639 684401

E-bostiwch nurse.bank2@wales.nhs.uk

Oriau agor y swyddfa: 9am i 5pm, ddydd Llun i ddydd Gwener; a 9am i 2pm ar benwythnosau

 

 

Ddim yn siŵr a yw hynny ar eich cyfer chi? Gwyliwch y stori Newyddion ITV Cymru hon.