Neidio i'r prif gynnwy

Ffurflen Gais Rhestr Wrth Gefn Brechu Covid-19

DIWEDDARIAD - 11/05/21

Mae ein rhestr wrth gefn brechu ar agor.

Ar gyfer dosau cyntaf yn unig. Os byddwch chi'n cofrestru efallai y cynigir apwyntiad i chi ar fyr rybudd - yn yr awr. Fodd bynnag, ni allwn warantu y bydd pawb sy'n cofrestru yn cael eu galw cyn eu hapwyntiad arferol.

  • Sicrhewch eich bod yn nodi'ch manylion, yn enwedig eich rhif cyswllt, yn gywir fel y gallwn gael gafael arnoch.
  • COFIWCH ddod ag ID - pasbort neu drwydded yrru - i'ch apwyntiad brechu.

Dilynwch y ddolen hon i wneud cais