Neidio i'r prif gynnwy

Ble ydw i yn y ciw?

Amserlenni brechu Covid-19

Gwybodaeth yn gywir ar: 11/05/21

Sylwch fod yr holl ddyddiadau yn cael eu hamcangyfrif yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol am gyflenwad brechlyn ac yn destun newid os bydd meintiau cyflenwi neu ddyddiadau dosbarthu yn newid.

Ble rydyn ni nawr?

O'r wythnos sy'n dechrau ddydd Llun, Mai 10fed, 2021, byddwn yn dechrau amserlennu dos cyntaf arferol y rhai 29 oed ac iau.

Os ydych chi'n 30+ oed ac nad ydych wedi cael eich dos cyntaf eto (efallai na chawsoch lythyr neu eich bod wedi gwrthod apwyntiad ac wedi newid eich meddwl bellach), rydym yn argymell eich bod yn ymuno â'r rhestr wrth gefn - gweler isod. Neu gallwch gysylltu â'n tîm archebu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn yn ystod oriau swyddfa ar y rhifau hyn: 01792 200492 neu 01639 862323. Gallwch hefyd e-bostio'r tîm archebu: sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Ewch i'r ffurflen we hon i wneud cais i ymuno â'r rhestr wrth gefn.

Ail ddosau

Cewch eich galw yn ôl yn awtomatig am eich ail ddos o'r brechlyn Covid.

Rydyn ni'n gwybod bod llawer ohonoch chi'n awyddus i gwblhau cwrs dau ddos llawn y brechlyn Covid ond rydyn ni'n bryderus am y bwlch o 12 wythnos, sy'n safonol ledled y DU waeth beth yw brand y brechlyn sydd gennych chi.

Roeddem o'r farn y byddai'n ddefnyddiol pe byddem yn egluro pam mae angen i chi aros cyhyd cyn cael eich ail ddos:

  • Mae cyflwyno'r brechlynnau fel hyn yn golygu bod mwy o bobl yn cael eu dos cyntaf yn gynt, gan roi'r amddiffyniad sydd ei angen arnynt i gyfyngu ar nifer yr heintiau, ysbytai a marwolaethau newydd.
  • Mae data o dreialon brechlyn wedi dangos po hiraf yw'r bwlch rhwng dosau, y gorau yw'r amddiffyniad a gynigir gan y brechlyn Rhydychen-AstraZeneca.
  • Nid yw'r amddiffyniad rhag dos cyntaf y brechlynnau yn lleihau wrth aros am yr ail ddos.
  • Hyd yn oed os arhoswch ychydig yn fwy na 12 wythnos am eich ail ddos, nid oes angen ailgychwyn y cwrs a gallwch gael eich ail ddos o hyd.