Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Deintyddol

Statws ar 26 Awst 2020

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i feddygfeydd deintyddol ar draws ardal y Bwrdd Iechyd roi'r gorau i driniaethau arferol ond parhawyd i agor ar gyfer darparu cefnogaeth a chyngor i gleifion am broblemau deintyddol. Yn ystod yr amser hwn mae'r Bwrdd Iechyd wedi gweithredu canolfannau deintyddol brys sydd wedi helpu llawer o gleifion. Ers 17 Awst, mae bron pob un o'r 56 o bractisiau deintyddol o fewn ardal y Bwrdd Iechyd wedi dechrau ail-ddarparu ystod lawn o wasanaethau.

Mae pob practis deintyddol wedi rhoi mesurau ar waith i sicrhau amgylchedd diogel i staff a chleifion. Byddwch eisoes wedi arfer gweld deintyddion a'u timau yn gwisgo masgiau, menig a fisorau ac ar hyn o bryd efallai y bydd yn rhaid i'r staff deintyddol ddefnyddio eitemau ychwanegol o offer amddiffynnol, mae'r rhain yn eitemau sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin yn ein hysbytai.

Oherwydd gofynion pellter cymdeithasol a rheoli heintiau, gellir gweld llai o gleifion bob dydd.

Os oes angen unrhyw driniaeth neu gyngor deintyddol brys arnoch chi, ffoniwch eich safle deintyddol a bydd yn eich asesu dros y ffôn ac os bydd angen i ddeintydd eich gweld, byddant yn trefnu apwyntiad i chi fynychu'r safle.

Os nad oes gennych safle deintyddol rheolaidd neu os oes gennych broblem ddeintyddol frys y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Mae'n bwysig bod pobl yn parhau i gysylltu â'u deintydd yn rheolaidd os oes ganddynt broblemau fel chwyddo, poen sydd ddim yn lleddfu o fewn 24-48 awr neu os oes ganddynt friwiau nad ydynt wedi gwella o fewn saith diwrnod.

Ni ddylai unrhyw un fod yn dioddef o boen dant, haint deintyddol neu broblemau ceg - gall eich deintydd ddarparu gofal a chyngor yn gyflym ac mae deintyddion brys ar gael.