Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cardiaidd

Statws ar 20 Awst 2020

 

Cardioleg

Cleifion Allanol

Mae'r holl Glinigau Cleifion Allanol, gan gynnwys Cardioleg a Llawfeddygaeth Cardiothorasig arferol ac arbenigol, yn parhau i gael eu cynnal dros y ffôn. Mae clinigau wyneb yn wyneb ar gael ar gyfer cleifion brys clinigol yn Ysbytai Treforys a Singleton.

Mae adolygiadau clinig Methiant y Galon Brys yn cael eu cynnal yn Ysbyty Gorseinon trwy'r Hwb Methiant y Galon Cymunedol.

Gweithdrefnau Lab Llawfeddygol a Cathetr

Mae'r holl wasanaethau cleifion mewnol dewisol brys a rhai gwasanaethau dewisol arferol yn parhau yn Ysbyty Treforys. Mae hyn yn cynnwys angiograffeg, angioplasti, electroffisioleg a TAVI.

Llawdriniaeth Cardiothorasig

Mae llawfeddygaeth ddewisol a chleifion mewnol brys yn parhau yn Ysbyty Treforys.

Diagnosteg Cardiaidd

Mae'r Gwasanaethau Diagnostig Cardioleg canlynol yn digwydd ar y safleoedd a nodir isod:

  • Apwyntiadau Echocardiogram arferol - Ysbyty Treforys ac Singleton
  • Clinigau Pacio wyneb yn wyneb brys - Ysbyty Gorseinon
  • Echocardiogram Transoeophageal Brys (TOEs), Echocardiogram Straen Dobutatamine (DSEs) ac Echocardiograffeg Straen Corfforol (ABCh) - Ysbyty Treforys
  • Profion Goddefgarwch Ymarfer Corff (ETTs) - Ysbyty Treforys
  • Angiograffeg CT Cardiaidd Brys - Ysbyty Treforys
  • Sganio MR Cardiaidd Brys - Ysbyty Singleton ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot