Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Podiatreg

Statws ar 26 Awst 2020

Bydd clinigau podiatreg wyneb yn wyneb arferol yn cychwyn yn raddol trwy gydol mis Medi.

Cysylltir â chleifion podiatreg presennol a'r rhai ar y rhestrau aros gan ddefnyddio system blaenoriaethu. Mae'r gwasanaeth podiatreg yn agored i oedolion, ond er bod gwasanaethau yn y broses o gael eu hail-ysgogi, dim ond cleifion â phroblemau 'baner goch' fydd yn gallu derbyn triniaeth wyneb yn wyneb. Y safleoedd clinig i'w mynychu yw PTRC, Clinig Dyfed Rd, Clinig Pontardawe, Tŷ Einon, Clinig Treforys, Clinig Canolog ac Ysbyty Singleton. Mae Canolfan Diabetes Ysbyty Treforys yn parhau i gael ei defnyddio ar gyfer anghenion diabetig ac anghenion podiatreg acíwt eraill. Bydd y gwasanaeth Cerdded Mewn Podiatreg yn parhau i fod ar gau hyd y gellir rhagweld ond gellir cysylltu â'r adran ar 0300 300 0024 i gael cyngor a chefnogaeth.