Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Ymchwil Meddygaeth Frys Cymru

Tudalen wedi'i diweddaru: 15.04.24

 

Yr hyn a wnawn

Mae Canolfan Ymchwil Meddygaeth Frys Cymru (WCEMR - Welsh Centre for Emergency Medicine Research) yn cael ei harwain gan yr Dr Suresh Pillai ac mae wedi’i lleoli yn yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys yn Abertawe, Cymru.

Mae'r uned wedi datblygu rhaglen ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes ceulo, clefydau ceulo a'i drin.

Mae ganddo raglen drosiadol ddatblygedig sy'n edrych ar effeithiau sut mae salwch ac anafiadau critigol acíwt a'r modd y caiff ei drin yn effeithio ar geulo a'i ganlyniad ac yn ei newid.

Cefndir

Dechreuwyd y rhaglen ymchwil yn 2003 gan yr Athro Adrian Evans (wedi ymddeol) fel rhan o strategaeth hirdymor i ddatblygu canolfan annibynnol a rhwydwaith academaidd ledled Cymru.

Yn dilyn y cyfnodau datblygu cychwynnol, agorwyd WCEMR yn ffurfiol ym mis Mawrth 2019.

Agorwyd yr uned bresennol fel rhan o raglen ymchwil gydweithredol rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, colegau meddygaeth a pheirianneg Prifysgol Abertawe a chydweithwyr diwydiannol.

 

Ein rhaglen a'n huned

Mae gan y rhaglen thema drosiadol gref, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu biofarcwyr newydd i wella diagnosis a thriniaeth clefydau ceulo gwaed, gyda phwyslais cryf ar sut y gellir defnyddio therapïau cyffuriau newydd a chyfredol i ddarparu triniaethau effeithiol a mwy personol.

Mae'r uned yn meddiannu dros 1,000 troedfedd sgwâr gyda gwerth mwy na £750,000 o offer ymchwil o'r radd flaenaf.

Mae ganddo ystod lawn o ddyfeisiadau ar gyfer asesu ceulo gwaed, hy dadansoddi platennau, delweddu clotiau, dadansoddi ffactorau cyffredinol a phenodol, yn ogystal ag ystod eang o ddyfeisiadau profi rheolegol.

Mae adran haematoleg fawr a gweithredol y bwrdd iechyd yn cefnogi ein treialon drwy gynnal amrywiaeth o brofion ceulo gwaed safonol a phenodol.

Mae gennym hefyd fynediad llawn i ystod o dechnegau sganio megis sganio microsgopeg electron, microsgopeg confocal a sytometreg llif.

Rydym yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr fferyllol a diwydiannol i werthuso cyffuriau a therapïau cyfredol a newydd.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.