Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Profi a Thrin Gwddf Dolur

Mae rhai fferyllfeydd yn darparu gwasanaeth profi a thrin dolur gwddf i rai chwech oed a throsodd a cheir rhestr o'r rhai sy'n cymryd rhan isod.

Bydd y fferyllydd yn gofyn cwestiynau i chi i benderfynu a oes angen swab gwddf arnoch.

Ni fydd angen un ar bawb.

Os yw'n debygol bod gennych haint firaol, nad oes angen gwrthfiotigau arno, ni fydd angen prawf a bydd y fferyllydd yn rhoi cyngor hunanofal i chi.

Sylwch nad yw hwn yn wasanaeth sgrinio strep A.

Rydym yn eich cynghori i ffonio’r fferyllfa cyn teithio i wirio a oes fferyllydd a all ddarparu’r gwasanaeth ar gael ac a ydych yn addas ar gyfer y gwasanaeth.

Fferyllfa Vale of Neath 

Chain Road

01639 720328

Fferyllfa Resolven Ltd

Ynysfach Avenue

01639 710248

Fferyllfa Davies (Briton Ferry) Ltd

Y Fferyllfa

01639 822340

Fferyllfa Castell Nedd

32 Orchard Street

01639 637117

Fferyllfa Medihub 

71 St. Teilo Street

01792 882243

Well

Uned 4

01792 654859

Fferyllfa Gowerton 

22 Mill Street

01792 873001

Fferyllfa Lloyds

2 Heol-Y-Nant

01792 845649

Fferyllfa Knights Cwmfelin 

298 Carmarthen Road

01792 463213

Fferyllfa Treboeth 

697 Llangyfelach Road

01792 771646

Overdrake Ltd

40 Neath Road

01792 654396

Fferyllfa Kevin Thomas 

Killay Medical Centre

01792 206816

Fferyllfa Tawe 

9 Thomas Street

01792 458682

Fferyllfa Kevin Thomas 

45 St Helens Road

01792 654405

Fferyllfa Kevin Thomas 

12 Newton Road

01792 366346

Davies Chemists (Briton Ferry) Ltd

103 Neath Road

01639 812291

Well

9 Graiglwyd Square

01792 652071

Well

118 Ravenhill Road

01792 586019

Well

8A Alderwood Road

01792 405747

Well

103 Woodfield Street

01792 771333

Well

38 The Kingsway

01792 458883

Well

55 Uplands Crescent

01792 470575

Well

63 Alexandra Road

01792 897 520

Well

59 Herbert Street

01792 863217

Well

2 Alexandra Road

01792 892252

Well

Mill Street

01792 872010

Well

Canolfan Iechyd Beacon

01792 654635