Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Profi a Thrin Gwddf Dolur

Mae rhai fferyllfeydd yn darparu gwasanaeth profi a thrin dolur gwddf i rai chwech oed a throsodd a cheir rhestr o'r rhai sy'n cymryd rhan isod.

Bydd y fferyllydd yn gofyn cwestiynau i chi i benderfynu a oes angen swab gwddf arnoch.

Ni fydd angen un ar bawb.

Os yw'n debygol bod gennych haint firaol, nad oes angen gwrthfiotigau arno, ni fydd angen prawf a bydd y fferyllydd yn rhoi cyngor hunanofal i chi.

Sylwch nad yw hwn yn wasanaeth sgrinio strep A.

Rydym yn eich cynghori i ffonio’r fferyllfa cyn teithio i wirio a oes fferyllydd a all ddarparu’r gwasanaeth ar gael ac a ydych yn addas ar gyfer y gwasanaeth.

Dilynwch y ddolen hon i wefan GIG 111 Cymru lle gallwch chwilio am fferyllfeydd sy'n agos atoch sy'n darparu'r gwasanaeth.

Gallwch ddewis 'Sore throat test and treat' yn y rhestr ar yr ochr chwith.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.