Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Gwarcheidwaid

Delwedd o logo Gwasanaeth Gwarcheidwad

Mae'r Gwasanaeth Gwarcheidwaid Cyf yn wasanaeth annibynnol allanol sy'n gweithredu 24/7 365 diwrnod y flwyddyn gan gynnig ffordd gefnogol, gyfrinachol, anfeirniadol i staff godi unrhyw bryder neu risg yn y gweithle. Mae hyn yn cynnwys unrhyw bryderon ynghylch diogelwch cleifion ac mae'r ffocws cyfan ar ddod i benderfyniadau.

Gellir cynnig y gwasanaeth yn Saesneg a Chymraeg ac mae wedi'i gynllunio i ddarparu llwybr ychwanegol i staff godi pryder ac nid yw'n disodli'r mecanweithiau cymorth presennol yn y Bwrdd Iechyd gan gynnwys undebau llafur, gwasanaethau lles ac Adnoddau Dynol (HR). Bydd y rhain i gyd yn parhau i weithredu ac ar gael i staff heb unrhyw newid.

Mae dau warcheidwad annibynnol allanol, Malcolm Stammers a Dafydd Owen. Gellir eu cyrchu trwy linell rydd benodol - 0333 5773132, neu drwy e-bost:

Malcolm.s@theguardianservice.co.uk

Dafydd.O@theguardianservice.co.uk

Delwedd o logo Gwasanaeth Gwarcheidwad