Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Gwasanaeth Gwarcheidwaid

Delwedd o logo

Mae'r Gwasanaeth Gwarcheidwaid Cyf yn wasanaeth annibynnol allanol sy'n gweithredu 24/7 365 diwrnod y flwyddyn gan gynnig ffordd gefnogol, gyfrinachol, anfeirniadol i staff godi unrhyw bryder neu risg yn y gweithle. Mae hyn yn cynnwys unrhyw bryderon ynghylch diogelwch cleifion ac mae'r ffocws cyfan ar ddod i benderfyniadau.

Mae'r gwasanaeth wedi'i gynllunio i ddarparu llwybr ychwanegol i staff godi pryder ac nid yw'n disodli'r mecanweithiau cymorth presennol yn y Bwrdd Iechyd gan gynnwys undebau llafur, gwasanaethau lles ac Adnoddau Dynol (HR). Bydd y rhain i gyd yn parhau i weithredu ac ar gael i staff heb unrhyw newid.

Mae dau warcheidwad annibynnol allanol, Claire Burke a Malcolm Stammers. Gellir eu cyrchu trwy linell rydd benodol - 0333 5773132, neu drwy e-bost:

Claire Burke o'r  Gwasanaeth Gwarcheidwad   Malcolm Stammers o'r Gwasanaeth Gwarcheidwad

Malcolm.s@theguardianservice.co.uk
Claire.b@theguardianservice.co.uk

Delwedd o logo Gwasanaeth Gwarcheidwad