Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaeth Gwarcheidwaid

Delwedd o logo Gwasanaeth Gwarcheidwad

Mae'r Gwasanaeth Gwarcheidwaid Cyf yn wasanaeth annibynnol allanol sy'n gweithredu 24/7 365 diwrnod y flwyddyn gan gynnig ffordd gefnogol, gyfrinachol, anfeirniadol i staff godi unrhyw bryder neu risg yn y gweithle. Mae hyn yn cynnwys unrhyw bryderon ynghylch diogelwch cleifion ac mae'r ffocws cyfan ar ddod i benderfyniadau.

Mae'r gwasanaeth wedi'i gynllunio i ddarparu llwybr ychwanegol i staff godi pryder ac nid yw'n disodli'r mecanweithiau cymorth presennol yn y Bwrdd Iechyd gan gynnwys undebau llafur, gwasanaethau lles ac Adnoddau Dynol (HR). Bydd y rhain i gyd yn parhau i weithredu ac ar gael i staff heb unrhyw newid.

Mae dau warcheidwad annibynnol allanol, Claire Burke a Malcolm Stammers. Gellir eu cyrchu trwy linell rydd benodol - 0333 5773132, neu drwy e-bost:

Claire Burke o'r  Gwasanaeth Gwarcheidwad   Malcolm Stammers o'r Gwasanaeth Gwarcheidwad

Malcolm.s@theguardianservice.co.uk
Claire.b@theguardianservice.co.uk

Delwedd o logo Gwasanaeth Gwarcheidwad