Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaeth Iechyd a Lles Staff

Y logo ar gyfer Gwasanaeth Iechyd a Lles Staff

Angen siarad?

Os ydych chi'n gweithio neu'n gwirfoddoli i UHB Bae Abertawe ac angen siarad â rhywun am sut rydych chi'n teimlo a'r effaith y mae'r sefyllfa COVID-19 bresennol yn ei chael, cysylltwch â ni.

Iechyd Galwedigaethol

Gellir cyrchu Iechyd Galwedigaethol dros y ffôn ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â Covid-19 rhwng 06:00 a 22:00. Bydd gwasanaeth ffôn ateb y tu allan i'r oriau hyn a byddwn yn ymdrechu i ymateb i negeseuon ffôn ateb cyn gynted â phosibl.

Mae'r llinellau ffôn yn brysur iawn ac rydym yn ymdrechu i alw unigolion yn ôl cyn gynted â phosibl.

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Iechyd Galwedigaeth fel a ganlyn:

  • Dydd Llun - Dydd Gwener, 08:00 - 18:00
  • Dydd Sadwrn - Dydd Sul 8:00 - 16:00
  • 01792 703610, est mewnol 33610

Mae mwy o wybodaeth ar y tudalennau Lles Staff ar y Fewnrwyd.