Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Iechyd a Lles Staff

Y logo ar gyfer Gwasanaeth Iechyd a Lles Staff

Angen siarad?

Os ydych chi'n gweithio neu'n gwirfoddoli i UHB Bae Abertawe ac angen siarad â rhywun am sut rydych chi'n teimlo a'r effaith y mae'r sefyllfa COVID-19 bresennol yn ei chael, cysylltwch â ni.

Iechyd Galwedigaethol

Gellir cyrchu Iechyd Galwedigaethol dros y ffôn ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â Covid-19.

Mae'r manylion cyswllt ar gyfer Iechyd Galwedigaeth fel y ganlyn:

Dydd Llun - Dydd Gwener, 08:00 - 17:00
Dydd Sadwrn a dydd Sul, 8:00 - 16:00
01792 703610, est mewnol 33610

Bydd gwasanaeth ffôn ateb tu allan i'r oriau hyn a byddwn yn ymdrechu i ymateb unrhyw negeseuon cyn gynted â phosibl.

Mae mwy o wybodaeth ar y tudalennau Lles Staff ar y Fewnrwyd.

Mae'r tîm Iechyd a Lles Staff wedi creu Cyflwyniad Gwydnwch y Gaeaf i Staff er mwyn dod ag adnoddau at ei gilydd ac atgoffa staff o'r holl adnoddau sydd ar gael, yn fewnol ac yn allanol, ac sydd hefyd ar gael drwy’r ddolen isod, i'n cefnogi trwy'r gaeaf.

Os hoffech weld y Cyflwyniad Gwydnwch y Gaeaf i Staff, dilynwch y ddolen hon i'n sianel YouTube.