Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cofnod Datgelu Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r Cofnod Datgeliad yn rhoi manylion am geisiadau am wybodaeth a dderbyniwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
 
2019
 • Ionawr
 • Chwefror
 • Mawrth
 • Ebrill
 • Mai
 • Mehefin
 • Gorffennaf
 • Awst
 • Medi
 • Hydref
 • Tachwedd
 • Rhagfyr