Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Cofnod Datgelu Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r Cofnod Datgeliad yn rhoi manylion am geisiadau am wybodaeth a dderbyniwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
 
2019
 • Ionawr
 • Chwefror
 • Mawrth
 • Ebrill
 • Mai
 • Mehefin
 • Gorffennaf
 • Awst
 • Medi
 • Hydref
 • Tachwedd
 • Rhagfyr