Cofnod Datgelu Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r Cofnod Datgeliad yn rhoi manylion am geisiadau am wybodaeth a dderbyniwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
 
2019
 
Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin
Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr