Neidio i'r prif gynnwy

Cofnod Datgelu Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r Cofnod Datgeliad yn rhoi manylion am geisiadau am wybodaeth a dderbyniwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a wnaed o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
 
2019
 • Ionawr
 • Chwefror
 • Mawrth
 • Ebrill
 • Mai
 • Mehefin
 • Gorffennaf
 • Awst
 • Medi
 • Hydref
 • Tachwedd
 • Rhagfyr

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.