Neidio i'r prif gynnwy

Cyrraedd eich apwyntiad

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cludiant am ddim i’ch apwyntiad wyneb yn wyneb os:

  • Rydych yn cael dialysis neu driniaeth canser yn rheolaidd
  • Mae angen stretsier arnoch ar gyfer y daith
  • Mae angen ocsigen arnoch ar gyfer y daith
  • Mae angen i chi deithio yn eich cadair olwyn eich hun
  • Ni allwch gerdded heb gymorth parhaus
  • Ni allwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oherwydd bod gennych gyflwr meddygol a fyddai'n peryglu eich urddas
  • Mae gennych anawsterau cyfathrebu difrifol neu
  • Byddwch yn profi sgîl-effeithiau o ganlyniad i'r driniaeth ar gyfer eich cyflwr.

I archebu gyda'r Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng (NEPTS) ffoniwch 0300 123 2303. (Gallwch hefyd ddefnyddio'r rhif hwn i ganslo taith nad oes ei hangen arnoch mwyach.)

Am NEPTS

Mae NEPTS yn cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac mae ar gyfer cleifion na allant, oherwydd angen meddygol penodol, wneud eu ffordd eu hunain i ac o apwyntiadau meddygol nad ydynt yn rhai brys.

Mae'n bwysig bod y gwasanaeth hwn yn cael ei ddefnyddio gan y rhai ag angen meddygol yn unig ac nid fel ffordd arall o gyrraedd eich apwyntiad.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddarganfod mwy am NEPTS.

Ewch i’r dudalen hon ar wefan Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddarganfod mwy am opsiynau trafnidiaeth amgen i’r rhai nad ydynt yn gymwys i gael cludiant i gleifion.

Canslo trafnidiaeth

Hyd at 100,000, mae teithiau NEPTS bob blwyddyn yn golygu nad yw'r claf yn teithio neu ddim yn y man casglu pan fydd criwiau'n cyrraedd. Mae canslo cludiant, os nad oes ei angen mwyach, yn bwysig iawn ac yn caniatáu i'r gwasanaeth gynnig yr archeb i glaf arall. Cysylltwch â 0300 123 2303 i ganslo.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.