Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Newyddenedigol - diweddariad ymweld

Wedi'i ddiweddaru Tachwedd 2023

Anogir rhieni i fod gyda'u babi am gyhyd ag y dymunant heb unrhyw gyfyngiadau ddydd na nos. Gall dau oedolyn a enwir yn ogystal â'r rhieni fynychu'r uned. Fodd bynnag, dim ond dau oedolyn all fod yn bresennol wrth ochr y crud ar un adeg benodol, ac mae'n rhaid i un ohonynt fod yn rhiant i'r babi.

Mae croeso i frodyr a chwiorydd rhwng 12yp a 7yp. Rhaid i bob brawd neu chwaer fod yng nghwmni oedolyn. Wrth ochr y crud, byddwn yn caniatáu hyd at ddau oedolyn a dau blentyn. Dim ond brodyr a chwiorydd y babi ei hun all fynychu.

Ni chaniateir i frodyr a chwiorydd yr uned sy'n sâl ymweld. Gall hyn gynnwys unrhyw symptomau fel annwyd, dolur rhydd a chwydu ac unrhyw frech.

Efallai y byddwn yn gofyn i ymwelwyr adael mewn sefyllfa o argyfwng neu os bydd yr amgylchedd yn mynd yn ormod o straen.

Peidiwch ag ymweld â'r uned os oes gennych unrhyw symptomau o haint COVID-19 neu unrhyw salwch arall, waeth pa mor ysgafn ydynt. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, siaradwch â'r staff nyrsio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, siaradwch â'r nyrs â gofal neu'r uwch staff meddygol sy'n mynychu.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.