Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Cwcis


Beth yw Cwcis?

Ffeiliau bach yw cwcis sy'n cael eu cadw ar eich ffôn, eich llechen neu eich cyfrifiadur gan wefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Fe'u defnyddir yn eang i wneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan. Mae'r wybodaeth sy'n cael ei storio mewn cwcis yn cael ei defnyddio i wneud i wefannau weithio neu mae'n cynnwys gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio'r wefan. Er enghraifft, eich bod wedi cydnabod ffenestr naid neu'r tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.

Nid yw cwcis yn firysau nac yn rhaglenni cyfrifiadurol. Ffeiliau testun bach iawn ydynt, felly nid ydynt yn cymryd llawer o le ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol wrth y gwefannau rydych chi'n ymweld â nhw. Mae’r rhan fwyaf o wefannau modern yn eu defnyddio er mwyn galluogi swyddogaethau, er mwyn helpu i sicrhau bod y wefan yn gweithio’n fwy effeithlon, neu i ddarparu gwybodaeth ynglŷn â’r defnydd a wneir o’r wefan i’r perchnogion.

Mae'r datganiad hwn yn cyfeirio at 'gwcis' ond mae'n ymwneud â thechnolegau storio porwyr tebyg, fel storfa leol HTML. Nid yw ein cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch ac nid ydynt yn cadw unrhyw wybodaeth ynglŷn â pha wefannau y gwnaethoch ymweld â nhw cyn i chi ymweld â’r wefan hon.   

 


Sut rydym yn defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn:

  • gwneud i'n gwefan weithio, er enghraifft trwy ei chadw'n ddiogel
  • mesur sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan, er enghraifft, pa ddolenni rydych chi'n clicio arnynt.

Mae pob cwci a restrir yn dangos enw, math, hyd a phwrpas y cwci. Rydym yn defnyddio cwcis at y diben a ddisgrifir yn unig.

Gellir defnyddio’r cwcis canlynol ar y wefan hon:

 


Cwcis Hanfodol

Mae'r cwcis hanfodol, neu 'gwbl angenrheidiol' yma’n galluogi swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a mynediad i rannau diogel o'r wefan.

Ni all ein gwefan a'n gwasanaethau weithio'n iawn heb y cwcis hyn, felly nid ydym yn darparu ffordd o’u rheoli. Dim ond trwy newid dewisiadau eich porwr y gellir eu rhwystro neu eu dileu, fel y disgrifir yr adran Rheoli Cwcis y datganiad hwn.

Cwcis Gwasanaeth Pwrpas Dod i ben
cfide Mura

Nodi cod sesiwn gyfredol y cleient. Caniatáu i'r gweinydd adnabod y cleient y mae'n derbyn y galwadau ganddo.

1 flwyddyn 1 mis 6 diwrnod
cftoken Mura

Cadw golwg ar sesiynau defnyddwyr ar y wefan ac adnabod eich sesiwn defnyddiwr.

1 flwyddyn 1 mis 6 diwrnod
MuraCMSAffinity Mura

Rheoli sesiynau cysylltedd (sticky sessions) mewn amgylchedd cytbwys o ran llwyth, i gadw sesiwn defnyddiwr ynghlwm wrth un gweinydd.

Diwedd y sesiwn
MuraCMSAffinityCORS Mura

Rheoli sessional cysylltedd (sticky sessions) mewn amgylchedd  cytbwys o ran llwyth, i gadw sesiwn defnyddiwr ynghlwm wrth un gweinydd.

Diwedd y sesiwn
MXP_TRACKINGID Mura

Mae hyn yn ymwneud â'r gyfres o nodweddion gyda MXP, sy'n rhoi'r gallu i ddefnyddwyr gael profiad personol pan fyddant ar y safle Mura hwnnw, yn seiliedig ar ddewisiadau a wneir naill ai gan y defnyddiwr neu'r wefan. Mae'r cwci hwn yn galluogi'r wefan i barhau â phrofiad sy'n unigryw i'r penderfyniad hwnnw. Os nad ydych yn defnyddio MXP, nid oes unrhyw ddiben i'r cwci hwn.

1 flwyddyn 1 mis 6 diwrnod
MURA_UPC Mura

Dyma'r storfa allbwn, mae'n caniatáu i geisiadau ddefnyddio'r storfa ddirprwyol - ein nod yw rhoi dirprwy o flaen pob galwad Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau (API) i Mura, mae hyn yn dweud wrthym a ddylid ei ddefnyddio ai peidio.

1 flwyddyn 1 mis 6 diwrnod
rb Mura  

Cwci bwndel adnoddau a ddylai gael effaith pan fyddwch wedi mewngofnodi fel gweinyddwr yn unig.

1 flwyddyn 1 mis 6 diwrnod
RB Mura

Cwci bwndel adnoddau a ddylai gael effaith pan fyddwch wedi mewngofnodi fel gweinyddwr yn unig.

1 flwyddyn 1 mis 6 diwrnod
FETDISPLAY Mura Bar offer ar y pen blaen, pan fo taro'r logo yn ei ddangos neu ddim yn ei ddangos. Unwaith eto, bydd hyn yn cael effaith pan fyddwch wedi mewngofnodi fel gweinyddwr yn unig. 1 flwyddyn 1 mis 6 diwrnod
MURA_OSC Mura Yn caniatáu i'r defnyddiwr i’w storio ai peidio. Mae hwn yn pennu pryd rydych chi'n defnyddio'r storfa, felly mae'r storfa’n berthnasol. 1 flwyddyn 1 mis 6 diwrnod
infobanner Mura Information Banner - yn fodiwl y mae’n bosibl y caiff ei ychwanegu at y wefan, pan gaiff ei ddiystyru crëir cwci i ddangos na ddylai ymddangos eto am hyd y sesiwn. Diwedd y sesiwn
_rspkrLoadCore ReadSpeaker

Wedi’i osod ar ôl i’r gwasanaeth gael ei actifadu, h.y. pan fyddwch wedi rhyngweithio â’r chwaraewr. Cwci cychwynnol sy’n penderfynu a ddylid llwytho’r sgriptiau wrth i’r dudalen gael ei llwytho ai peidio.

Diwedd y sesiwn
ReadSpeakerSettings ReadSpeaker Yn cael ei osod os byddwch yn newid gosodiad yn y ddewislen gosodiadau. 4 dyddiau

 


Cwcis Defnydd Gwefan

Rydym yn defnyddio offer fel Google Analytics, Google Optimize a Hotjar i’n helpu i fesur yn ddienw sut rydych yn defnyddio ein gwefannau. Bydd hyn yn ein galluogi i wneud gwelliannau yn seiliedig ar anghenion ein defnyddwyr.

Mae'r offer hyn yn gosod cwcis sy'n storio gwybodaeth ddienw am sut y cyrhaeddoch chi'r wefan, a sut rydych chi'n rhyngweithio â'r wefan. Nid ydym yn caniatáu i'r offer hyn ddefnyddio na rhannu'r data am sut rydych chi'n defnyddio'r wefan hon ac mae'r holl ddata sy'n cael ei storio yn ddienw.

Gellir rheoli cwcis defnydd gwefan dewis ar y wefan hon, fel y disgrifir yn adran rheoli cwcis y datganiad hwn. Mae pob un o'r gwasanaethau a ddefnyddiwn i gofnodi defnydd gwefan yn darparu ffordd i optio allan o gwcis.

 


Google Analytics

Rydym yn defnyddio Google Analytics ar gyfer dadansoddi defnydd megis faint sydd wedi edrych ar y tudalennau a chliciau ar ddolenni.

Gallwch optio allan o gwcis Google Analytics.  Gweler polisi  preifatrwydd Google am ragor o wybodaeth.

Cwcis Pwrpas Dod i ben
_ga

Fe'i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.

2 blynyddoedd
_ga_

Fe’i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr yn Google Analytics 4. Os yw Google Analytics 4 yn cael ei ddefnyddio trwy Google Tag Manager, bydd y cwci hwn yn cael ei alw’n _ga_<property-id>.

2 misoedd
_gat

Fe'i defnyddir i sbarduno cyfradd ceisiadau. Os yw Google Analytics yn cael ei ddefnyddio trwy Google Tag Manager, bydd y cwci hwn yn cael ei alw’n _dc_gtm_ <property-id>.

1 funud
_gid

Fe'i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.

1 dydd
_tempCid

Defnyddir copi o _ga i olrhain mewngofnodi llwyddiannus o'r gweinydd yn hytrach nag o ochr y cleient.

30 munud

 

 


Cwcis Trydydd Parti

Rydym yn ymgorffori rhywfaint o gynnwys ar ein gwefan gan ddarparwyr allanol. Gall y darparwyr hyn osod cwcis, a elwir yn gwcis 'trydydd parti'.

Nid ydym yn rheoli'r cwcis hyn ac ni allwn atal y gwefannau neu'r parthau hyn rhag casglu gwybodaeth am eich defnydd o'r cynnwys hwn. Edrychwch ar y wefan trydydd parti perthnasol am ragor o wybodaeth amdanynt a sut i optio allan:

Gwasanaeth Defnydd Gwybodaeth
SoundCloud

Mewnosod clipiau sain a phodlediadau

SoundCloud Polisi Preifatrwydd
SoundCloud Polisi Cwcis
X (Twitter)

Mewnosod trydariadau a llinellau amser     

X's Defnyddio cwcis
X's Polisi Preifatrwydd
X's Rheolaethau preifatrwydd ar gyfer hysbysebion personol
YouTube

Mewnosod fideos

Google Polisi Preifatrwydd
Gosodiadau hysbysebion ar Google
Canva Mewnblannu postiadau cyfryngau cymdeithasol, cyflwyniadau, posteri, fideos a logos Canva Polisi Preifatrwydd
Canva Polisi Cwcis

Linc Saesneg yn Unig

 

 

 


Rheoli Cwcis

Neu, mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis trwy osodiadau’r porwr. I ddarganfod rhagor am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod, ewch i  www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org, neu defnyddiwch y swyddogaeth “Help” yn eich porwr.

Darganfyddwch sut i reoli cwcis ar borwyr poblogaidd: 

I ddod o hyd i wybodaeth yn ymwneud â phorwyr eraill, ewch i wefan datblygwr y porwr. 

 


Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein defnydd o gwcis neu dechnolegau eraill, cysylltwch â ni drwy e-bostio Communications.Department@wales.nhs.uk

 


Diweddaru’r Datganiad

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r datganiad cwcis hwn o bryd i’w gilydd i adlewyrchu newidiadau i’r cwcis rydym yn eu defnyddio neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill. Gofynnir i chi ail-gydsynio i'r cwcis pan fyddwn yn diweddaru'r datganiad hwn.

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.