Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Rydym am i'r nifer uchaf o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • chwyddo hyd at 200% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver.

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd. Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen hon. 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Fersiwn 1, cyhoeddwyd 17/09/2020

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Efallai na fydd rhannau o rai tudalennau'n gweithio'n dda gyda Thechnolegau Cynorthwyol fel darllenwyr sgrin.
 • Nid yw rhai bwydlenni yn gwbl hygyrch.
 • Nid oes disgrifiadau hygyrch mewn rhai botymau a dolenni.
 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys testun sydd â chyferbyniad lliw gwael.
 • Mae rhai tudalennau'n cynnwys penawdau nad ydynt wedi'u trefnu'n rhesymegol.
 • Nid yw rhai tudalennau yn gwbl ddefnyddiadwy gyda'r bysellfwrdd.
 • Mae gan rai tudalennau orchymyn ffocws afresymegol.
 • Mae eitemau dewislen eilaidd yn newid trefn pan ddewisir eitem.
 • Mae gan rai ffurflenni negeseuon gwall neu labeli sydd ddim yn glir.
 • Ni ellir oedi na stopio rhywfaint o gynnwys symudol.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon.

Ewch i'r dudalen hon a llenwch ein ffurflen adborth os oes angen i chi roi gwybod am unrhyw broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut y gallwn ei gwella.

Gallwch hefyd e-bostio: communications.department@wales.nhs.uk

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd').

Ewch i'r dudalen hon i gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS) os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn. Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen hon.