Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Rydym am i'r nifer uchaf o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • chwyddo hyd at 200% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver.

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd. Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen hon. 

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Dyma Fersiwn 1, a gyhoeddwyd 30/05/2022

 • Efallai na fydd rhannau o’r tudalennau yn gweithio’n dda gyda Thechnolegau Cynorthwyol fel rhaglenni darllen sgrin
 • Nid yw rhai dewislenni yn gwbl hygyrch
 • Nid oes gan rai botymau a dolenni ddisgrifiadau hygyrch
 • Mae rhai tudalennau yn cynnwys testun sydd â lliwiau gwrthgyferbyniol gwael
 • Mae rhai tudalennau yn cynnwys penawdau nad ydynt wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol
 • Nid oes modd defnyddio rhai tudalennau’n llawn gyda’r bysellfwrdd
 • Nid yw rhai tudalennau wedi’u trefnu mewn modd rhesymegol o ran ffocws
 • Mae eitemau eilaidd y ddewislen yn newid trefn pan ddewisir eitem
 • Mae rhai ffurflenni yn cynnwys negeseuon gwall neu labeli aneglur
 • Ni ellir oedi na stopio rhywfaint o’r cynnwys sy’n symud

Dyma Fersiwn 1, a gyhoeddwyd 30/05/2022

 • Mae rhai dewislenni, a rhannau o rai tudalennau, wedi’u marcio mewn ffordd a allai eu gwneud yn ddryslyd wrth gael atynt trwy Dechnolegau Cynorthwyol.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) 2.1, Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Mae dewislen wag yn bresennol ar rai tudalennau.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.1 WCAG 2.1, Dosrannu (Lefel A), na maen prawf llwyddiant 4.1.2 WCAG 2.1, Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Nid oes gan y botwm a ddefnyddir i gael gwared ar unrhyw destun a nodir yn y blwch chwilio label hygyrch.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 WCAG 2.1, Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A)
 • Mae’r botwm/dolen a ddefnyddir i newid iaith yn cynnwys label gwahanol, llai penodol i Dechnolegau Cynorthwyol nag i ddefnyddwyr gweledol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.3.2 WCAG 2.1, Labeli neu Gyfarwyddiadau (Lefel A)
 • Nid oes gan rywfaint o destun ddigon o gyferbynnedd â’i gefndir. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.4.3 WCAG 2.1, Cyferbynnedd (Lleiafswm) (Lefel AA)
 • Nid yw penawdau ar rai tudalennau mewn trefn nythu resymegol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1, Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A)
 • Ni ellir defnyddio rhai rhannau o rai tudalennau yn llawn gyda’r bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1.1 WCAG 2.1, Bysellfwrdd (Lefel A)
 • Mae gan rai elfennau drefn afresymegol o ran ffocws.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.3 WCAG 2.1, Trefn Ffocws Lefel A
 • Mae eitemau eilaidd y ddewislen yn newid trefn pan ddewisir eitem.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.2.3 WCAG 2.1, Gwe-lywio Cyson (Lefel AA)
 • Mae rhai ffurflenni yn cynnwys negeseuon gwall neu labeli aneglur.  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.3.2 WCAG 2.1, Labeli neu Gyfarwyddiadau (Lefel A)
 • Nid oes gan rai carwselau (a arddangosir ar sgriniau bach neu ar lefelau chwyddo uchel) ddull i’w hoedi neu i’w stopio rhag symud. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.2.2 WCAG 2.1, Oedi, Stopio, Cuddio (Lefel A)

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon.

Ewch i'r dudalen hon a llenwch ein ffurflen adborth os oes angen i chi roi gwybod am unrhyw broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut y gallwn ei gwella.

Gallwch hefyd e-bostio: communications.department@wales.nhs.uk

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd').

Ewch i'r dudalen hon i gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS) os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn. Yn anffodus, nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen hon.