Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Cwynion/Adborth

Gwerthoedd y Fwrdd Iechyd

Sylwer: Er na fyddwn yn gyfrifol am y rhan fwyaf o wasanaethau iechyd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr o Ebrill 1af 2019, os yw eich adborth neu’ch cwyn am wasanaethau yn yr ardal honno yn ymwneud â mater a ddigwyddodd cyn y dyddiad hwnnw, bydd angen i chi gysylltu â ni o hyd. Os y derbynioch ofal yn ardal Sir Pen-y-bont ar Ogwr AR ÔL Ebrill 1, 2019, bydd angen i chi gysylltu â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.