Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Cwynion/Adborth

Gwerthoedd y Fwrdd Iechyd

Sylwer: Er na fyddwn yn gyfrifol am y rhan fwyaf o wasanaethau iechyd yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr o Ebrill 1af 2019, os yw eich adborth neu’ch cwyn am wasanaethau yn yr ardal honno yn ymwneud â mater a ddigwyddodd cyn y dyddiad hwnnw, bydd angen i chi gysylltu â ni o hyd. Os y derbynioch ofal yn ardal Sir Pen-y-bont ar Ogwr AR ÔL Ebrill 1, 2019, bydd angen i chi gysylltu â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.